(883) തെനാലിയുടെ ശിക്ഷ

 പ്രശസ്തമായ കൃഷ്ണ ദേവരായരുടെ കൊട്ടാരവും സമ്പത്തും കണ്ടിട്ട് പുറത്തുള്ള ശത്രുരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ചാരന്മാർ രാജാവിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു.

ഒരിക്കൽ, ഗോൽക്കൊണ്ടയിൽ നിന്നും ഒരു ചാരൻ വിജയനഗരത്തിലെത്തി. പക്ഷേ, ചാരൻ താമസിച്ചത് തെനാലിയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു. എന്നാൽ, തെനാലിയ്ക്ക് അതൊരു ചാരനാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല.

ചാരൻ, തെനാലിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് രാജാവിനെ ക്ഷണിച്ചു. തെനാലിയുടെ വീട് ആയതിനാൽ രാജാവ് ഒട്ടും സംശയിക്കാതെ ഏതാനും ഭടന്മാരുടെ കൂടെ ആ വീട്ടിലെത്തി.

ഉടൻ, ചാരൻ രാജാവിനെ ആക്രമിക്കാൻ ചാടി വീണെങ്കിലും ഭടന്മാർ അവനെ കൊന്നു.

പക്ഷേ, കൊലയാളിക്ക് അഭയം കൊടുത്തെന്ന കാരണത്താൽ തെനാലി രാമന് വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. എന്നാൽ, ജനങ്ങൾ തെനാലിക്ക് ഒപ്പമായിരുന്നു.

തെനാലിയെ രാജസദസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ആളുകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു. രാജദ്രോഹക്കുറ്റമായതിനാൽ അതിൽ ഇളവ് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, രാജാവ് അവസാനമായി തെനാലിയോടു ചോദിച്ചു - "നിങ്ങളുടെ മരണം എങ്ങനെ വേണമെന്ന് താങ്കൾക്കു നിശ്ചയിക്കാം"

ഉടൻ, തെനാലി പറഞ്ഞു - "വാസ്തവത്തിൽ ആ ചാരൻ എന്നെ നെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് എന്റെ വീട്ടിൽ അതിഥിയായി താമസിച്ചതാണ്. അതിനാൽ, എന്റെ മരണം എങ്ങനെ വേണമെന്നു ഞാൻ പറയാം - എന്റെ മരണം വയസ്സായി മരിക്കുന്ന രീതിയിൽ മതി"

ആ മറുപടി രാജാവ് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ജനങ്ങൾ തെനാലി രാമന്റെ ബുദ്ധിയെ പ്രകീർത്തിച്ചു.

Written by Binoy Thomas, Malayalam eBooks-883 - Tenali rama stories- 11, PDF -https://drive.google.com/file/d/1uc7lm_dLl_FezDW1EiuruTqvW0Gp3W6o/view?usp=drivesdk

Comments

MOST VIEWED POSTS

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

Best 10 Malayalam Motivational stories

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam