10/11/16

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

This eBook 'Panchathanthram kathakal-1.viddikal' is the selected stories of most popular folk tales (nadodikkathakal)  Author- Binoy Thomas, size- 92 kb, Page- 8, pdf format. Price- Rs.20. Go to 'ABOUT' page for making payment.
'പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍-1- വിഡ്ഢികള്‍' ഈ പരമ്പരയിലെ ഒന്നാമത്തെ  നാടോടിക്കഥയാണ്. മലയാളം ഇ ബുക്ക്‌ ഡിജിറ്റല്‍/ഓണ്‍ലൈന്‍ രൂപത്തില്‍ വായിക്കൂ...
To download Google drive pdf eBook file, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciUGJqLVc2dUJia2s/view?usp=sharing