Posts

Showing posts from October, 2020

Malayalam books novels read online

Image
'Marathanalinte sukham' is a free online reading digital novel in Malayalam by author- Binoy Thomas. 'മരത്തണലിന്റെ സുഖം ' (Chapter -1 of this digital novel) അവന്‍ ഓഫിസ്മുറിയിലെ പഴഞ്ചന്‍കസേരയില്‍ അമര്‍ന്നിരുന്ന് കുറ്റിത്താടിയില്‍ അലക്ഷ്യമായി വിരലോടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇനിയും സണ്‍‌ഡേ സ്റ്റോറിക്കുള്ള ഇന്റര്‍വ്യൂ കിട്ടാത്തത് തനിക്കും നിമ്മിക്കും മാത്രം. ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച. നാളെയെങ്കിലും കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍? സില്‍ബാരിപത്രം ചീഫ് എഡിറ്ററുടെ വാക്കുകള്‍ ദഹിക്കാതെ വീണ്ടും തികട്ടിവന്നു."നിങ്ങള്‍ നാലുപേരും ശ്രദ്ധിച്ചുകേള്‍ക്കണം, മൂന്നുമാസത്തെ നിങ്ങളുടെ ജേര്‍ണലിസ്റ്റ് ട്രെയിനീ ജോബ്‌ ഈ മാസം മുപ്പതിനു തീരും. ബട്ട്‌, അയാം വെരി സോറി ടു സെ വണ്‍തിങ്.." അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷം നിര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ ആ നാല്‍വര്‍സംഘം ഞെട്ടി. എന്താണാവോ ജോണ്‍സാറു പറയാന്‍ പോകുന്നത്? അവര്‍ ആകാംക്ഷയുടെ മുള്‍മുനയിലെത്തി. അദ്ദേഹം വെറുതെയൊന്നു കണ്ഠശുദ്ധി വരുത്തിയ ശേഷം തുടര്‍ന്നു: "നിങ്ങളില്‍ രണ്ടുപേരെ മാത്രമേ കമ്പനി അബ്സോര്‍ബ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇക്കാലയളവിലെ ടാലന്റ്സ് നോക്കി എം.ഡി തീരുമാനിക്കും" അവരുടെ മുഖത്തുനിന്ന

Proofreading Malayalam Style Book

Image
How to proof read Malayalam articles, books, newspapers using style book? Table of contents- 1. Who is a proofreader? 2. Proof reading methods 3. Selection of true words from confusing words 4. List of 1250 Malayalam confused words with correct spelling! This Malayalam proof reading style book is a rare and unique collection prepared by Binoy Thomas (author). 1. Who is a proofreader? വായനക്കാർ ഇന്നും പത്രവും മാസികയും പുസ്തകങ്ങളുമൊക്കെ വായിച്ചു കാണും. അതിലൊക്കെ തെറ്റുകൾ കുറഞ്ഞ് വായനാസുഖത്തിനു കാരണമാകുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് പ്രൂഫ്‌ റീഡിംഗ്. ആ ജോലിക്കാരനെ പ്രൂഫ് റീഡർ എന്നു വിളിക്കും. ഇതിന് തുല്യമായ മലയാളപദം പോലുമില്ല! 'തെറ്റുതിരുത്തി', 'തിരുത്തൽവായനക്കാരൻ' എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു നോക്കാം. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ, ഭാഷാപണ്ഡിതർ വാണിരുന്ന രംഗമായിരുന്നു ഇത്. വള്ളത്തോൾ, വാണക്കുറ്റി തുടങ്ങിയ പ്രതിഭകൾ ഈ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ അവഗണന ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ട ജോലിയായി ആളുകൾ ഇതിനെ തരംതാഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നു. പണ്ട്, പ്രൂഫ് റീഡർമാർ എഴുത്തുകാരെയും എഡിറ്റർമാരെയും തിരുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവർ പ്ര

Opposite words in Malayalam

This is very beneficial to students, teachers, Malayalam language promotions and quick online reference reading. Opposites, Antonyms words Malayalam taken from my digital books as online fast access. തെറ്റ് x ശരി തെളിയുക X മെലിയുക തിന്മx നന്മ തുഷ്ടിx അതുഷ്ടി തുല്യംx അതുല്യം തുടക്കം X ഒടുക്കം തുച്ഛം X മെച്ചം തിളങ്ങുകx മങ്ങുക തിരോഭാവംx ആവിർഭാവം തമസ്സ് x ജ്യോതിസ് തർക്കം X നിസ്തർക്കം താണx എഴുന്ന താപംx തോഷം തിണ്ണംx പയ്യെ തിക്തംx മധുരം തെക്ക് x വടക്ക് തിരസ്കരിക്കുക X സ്വീകരിക്കുക താൽപര്യം X വെറുപ്പ് ദുശ്ശീലം X സുശീലം ദയx നിർദ്ദയ ദരിദ്രൻ x ധനികൻ ദുർബലം X പ്രബലം ദുർജനം X സജ്ജനം ദുർഗന്ധം X സുഗന്ധം ദുർഗ്രഹം X സുഗ്രഹം ദുർഘടംx സുഘടം ദീനംx സൗഖ്യം ദുരന്തം x സദന്തം ദുരുപയോഗം x സദുപയോഗം ദിനംx രാത്രി ദീർഘംx ഹ്രസ്വം ദക്ഷിണം X ഉത്തരം ദയx നിർദ്ദയ ദരിദ്രൻ X ധനികൻ ദയാലു x നിർദ്ദയൻ ദാർഢ്യം X ശൈഥില്യം ദാക്ഷിണ്യം X നിർദാക്ഷിണ്യം ദിക്ക് x വിദിക്ക് ദുരൂഹം X സദൂഹം ദുഷ്പേര് x സൽപേര് ദുഷ്കർമംx സത്കർമം ദുഷ്കരം X സുകരം ദുർഗ്ഗമം X സുഗമം ദുർഭഗം X സുഭഗം ദുർഗതി x സദ്ഗതി ദുർദിനം X സുദിനം ദുർബുദ്ധി x സദ്ബുദ്ധി ദുർഭഗX സുഭഗ