Posts

Showing posts from March, 2019

Featured Post

Best 10 Malayalam Motivational stories

Malayalam eBooks of best 10 inspiring stories are now available for 1 hour online reading. 1. നല്ല ശിഷ്യൻ സിൽബാരിപുരം രാജ്യം വീരവർമ്മൻ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലം. ഒരിക്കൽ, മന്ത്രിയുടെ മാളികയിൽ മോഷണം നടന്നു. കള്ളന്മാർ സ്വർണ്ണ സൂക്ഷിപ്പ് മുഴുവനും കൊള്ളയടിച്ചു. ഈ സംഭവത്തിൽ, രാജാവ് അങ്ങേയറ്റം ആശങ്കയിലായി. രാജ്യം മുഴുവൻ അരിച്ചുപെറുക്കിയപ്പോൾ രണ്ടുകള്ളന്മാർ കുടുങ്ങി. സ്വർണവും വീണ്ടെടുത്തു. അവർക്കു ജീവപര്യന്തം ഇരുണ്ട തടവറ വാസം വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, രാജാവിനെ കൂടുതൽ കോപാകുലനാക്കിയ കാര്യം മറ്റൊന്നായിരുന്നു - രാജ്യത്തെ പ്രധാന ഗുരുകുലത്തിൽ പഠിച്ച ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു ഈ രണ്ടു കള്ളന്മാരും. രാജാവ് ഉടന്‍തന്നെ, വീരമണി എന്നു പേരായ ഗുരുവിനെ കൊട്ടാരത്തിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി- "കള്ളന്മാരാക്കുന്ന വിദ്യയാണോ ഇത്രയും പ്രശസ്തമായ ഗുരുകുലത്തിൽ താങ്കൾ കൊടുക്കുന്നത്?" രാജാവിനു മുന്നിൽ വീരമണി ക്ഷമാപണം നടത്തി. അദ്ദേഹം ആശ്രമത്തിൽ വന്ന് വ്യസനിച്ചു. അന്ന്, ഒരു സുപ്രധാന തീരുമാനമെടുത്തു- ശിഷ്യന്മാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രമം പൂട്ടി കോസലപുരത്തേക്കു പോകുക. വീരമണിയുടെ ഭാര്യ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു -"നമ്മളെന്തിന് ഈ രാ

2-ഷോര്‍ട്ട് കട്ട്‌

Malayalam eBooks-301-suraksha-2-short cut Author- Binoy Thomas, Price- free Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-301, Click here- https://drive.google.com/file/d/1aM9QOEaKu2WlAXN6Esmjl06_reD3h7Nq/view?usp=sharing

10- വഴിത്തിരിവ്

Malayalam eBooks-300-daivavishwasam-10-vazhithirivu' is a part of digital book series about God, God fearing, faith, prayer, church, temples, theology, theism, worship, rituals etc. Author-Binoy Thoms, pdf format, price-FREE 'വഴിത്തിരിവ് ' എന്നുള്ളത് ഈ പരമ്പരയിലെ പത്താമത്തെ ഇ-പുസ്തകം.  ദൈവം, ദൈവഭയം, ഈശ്വരന്‍, ദേവന്‍, ദേവി, ദേവത, ഭഗവാന്‍, പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവ്, ഭക്തി, പ്രാര്‍ത്ഥന, നോമ്പ് , ആത്മാവ്, ദൈവവിശ്വാസം, ദേവാലയം, പള്ളി, അമ്പലം, ക്ഷേത്രം, കാവ്, വഴിപാട്, നേര്‍ച്ച, സ്വര്‍ഗം, നരകം, ദൈവശാസ്ത്രം, നിരീശ്വരവാദം  എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍  വിവരിക്കുന്ന മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ബുക്ക്  പരമ്പര. Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-300, Click here- https://drive.google.com/file/d/1BZP6a7NwsFHlPV4QaHZjPVWQnTEiYTLx/view?usp=sharing

15-മതില്‍ചാട്ടം

Malayalam eBooks-299-thinmakal-15-mathilchattam Author- Binoy Thomas, Price- free Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-299, Click here- https://drive.google.com/file/d/1VKb4O4dMjXFYYIBLk8CkR91wF4ozd2Uf/view?usp=sharing

15- അതിജീവനം

Malayalam eBooks-298-nanmakal-15-athijeevanam Author- Binoy Thomas, Price- free Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-298, Click here- https://drive.google.com/file/d/1-U3wG9wIMulWEtrcU5JhaCidOKvZ_TLE/view?usp=sharing

8-കാലുവാരികള്‍

Malayalam eBooks-297-vimarshanam-8-kaluvarikal Author- Binoy Thomas, Price- free Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-297, Click here- https://drive.google.com/file/d/1cHw1cs6WO-SKXttuo3icWl5hvceX4p_0/view?usp=sharing

9-ചേതമില്ലാത്ത ഉപകാരം

Malayalam eBooks-296-kadappadu-9-chethamillatha upakaram Author- Binoy Thomas, Price- free Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-296, Click here- https://drive.google.com/file/d/11tLQHL_ZJIUssqPFCk3u1yaLQwSQEzQ5/view?usp=sharing

7- ശത്രുവിന്‍റെ ആശയം

Malayalam eBooks-295-vimarshanakathakal-5-shathruvinte aashayam Author- Binoy Thomas, Price- free Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-295, Click here- https://drive.google.com/file/d/1G2LL4C61IcsvkaBi78MKDGL761jVGSbU/view?usp=sharing

10- പുതിയ മന്ത്രി

Malayalam eBooks-294-muthassikkadha-10-puthiya manthri Author- Binoy Thomas, Price- free Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-294, Click here- https://drive.google.com/file/d/1J0XCQIR9jrB8F_j8PWxr8agLlsS-xweh/view?usp=sharing

5-കല്ലിന്‍റെ വില

Malayalam eBooks-293-nannayi samsarikkam-5-kallinte vila Author- Binoy Thomas, Price- free Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-293, Click here- https://drive.google.com/file/d/1R7nfO8Ge0I6uWGa_qZot0krQvWgx2sv9/view?usp=sharing

9-വിഷവാഹിനി

Malayalam eBooks-292-muthassikathakal-9-vishavahini Author- Binoy Thomas, Price- free Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-292, Click here- https://drive.google.com/file/d/1N7LvXwYwNTLr5pNnCeZQ1otlCxzV3Rqm/view?usp=sharing

8- കുട്ടികള്‍ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്

Malayalam eBooks-291-parenting-8-kuttikalkku kodukkendathu Author- Binoy Thomas, Price- free Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-291, Click here- https://drive.google.com/file/d/1BMUNJAsROixw96piLcEidpf-8l15AfXL/view?usp=sharing

6-ബാങ്കിലെ യോഗാ

Malayalam eBooks-290-vimarshanakadhakal-6-bankile yoga Author- Binoy Thomas, Price- free Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-290, Click here- https://drive.google.com/file/d/13BSbfeRplpL1hLILnN1Gn-w-GbwsqRej/view?usp=sharing

5-കല്‍ക്കരിപ്പാളം

Malayalam eBooks-289-vimarshanakadhakal-5-kalkkarippalam Author- Binoy Thomas, Price- free Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-289, Click here- https://drive.google.com/file/d/1wJeoFz3RzUiLMbA6fJIQE5MOZs6Z9ncK/view?usp=sharing

2-ബുദ്ധിപരീക്ഷ

Malayalam eBooks-288-buddhipareeksha-2 Author- Binoy Thomas, Price- free Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-288, Click here- https://drive.google.com/file/d/1fqi7X3TmbrwjvPW8aEHVBb7JiFOSn4lR/view?usp=sharing

12-ചെമ്പന്‍ കുറുക്കനും പന്നിക്കുട്ടനും

Malayalam eBooks-287-nadodikkadhakal-12-chemban kurukkanum pannikkuttanum Author- Binoy Thomas, Price- free Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-287, Click here- https://drive.google.com/file/d/1LrcpMF2aQsFljZI8H4NHWZli4AHU5Zi-/view?usp=sharing

14-സമ്പത്ത് എത്രയാവണം

Malayalam eBooks-286-nanmakal-14-sambath ethrayayavanam? Author- Binoy Thomas, Price- free Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-286, Click here- https://drive.google.com/file/d/1cslnpwFJ1KEUQfYn3agd1Yr053zcuKbc/view?usp=sharing

9-ശിഷ്ട കര്‍മം

Malayalam eBooks-285 -daivavishwasam-9-sishta karmam Author- Binoy Thomas, Price- free Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-285, Click here- https://drive.google.com/file/d/1rC1gQovTp2b-JfbmZ33wgErW3dbrLOWh/view?usp=sharing

14-ജോണി വാക്കര്‍

Malayalam eBooks-284 -thinmakal-14-johny walker Author- Binoy Thomas, Price- free Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-284, Click here- https://drive.google.com/file/d/1bBm2EMNNdMqxfEI8Ft4spIncx-h4CS6_/view?usp=sharing

13-ഉളിയും സര്‍പ്പവും

Malayalam eBooks-283 -thinmakal-13-uliyum sarppavum Author- Binoy Thomas, Price- free Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-283, Click here- https://drive.google.com/file/d/1kwYI3W25XRosqKWceVhmdfZnnjM19vNF/view?usp=sharing

11-ശുപ്പുണ്ണി

Malayalam eBooks-282-nadodikkathakal-11-shuppunni' Author- Binoy Thomas, format-pdf,  price- FREE Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-282, Click here- https://drive.google.com/file/d/15xrwz1MVhqXfuNw_UVHiVhsxI64JAd09/view?usp=sharing

8-പാലിന്‍വെള്ളം

This Malayalam eBooks-281-muthassikkathakal-8-palinvellam' is a series of childrens literature- short moral bed time stories for a quality life specially designed for children as traditional muthassikkadhakal. Author- Binoy Thomas, format-PDF, price-.FREE 'മുത്തശ്ശിക്കഥകള്‍-8- പാലിന്‍വെള്ളം'  മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയിലെ കുട്ടികളുടെ മുത്തശ്ശിക്കഥകളില്‍ ഓരോന്നിലും നന്മയുടെ സാരാംശം ഉള്ളവയാണ്. സാരോപദേശകഥകള്‍, ഹിതോപദേശകഥകള്‍, ഗുണപാഠകഥകള്‍, സദുപദേശകഥകള്‍ എന്നിവയെല്ലാം അടങ്ങുന്നതാകുന്നു മുത്തശ്ശിക്കഥകള്‍.  അമ്മ വല്യമ്മമാരുടെ കഥകള്‍.     Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-281, Click here- https://drive.google.com/file/d/19T15QlQIn3gfGPGTm5CsU5Lodhu_XRRG/view?usp=sharing

10-രുദ്രന്‍

Malayalam eBooks-280-nadodikkathakal-10-rudran'  Author- Binoy Thomas, format-pdf,  price- FREE Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-280, Click here- https://drive.google.com/file/d/1SKX2xXtFNcaVflkKe1bPtsS4w2a-GKQe/view?usp=sharing

9-അഞ്ചലോട്ടക്കാരന്‍

Malayalam eBooks-279-nadodikkadhakal-9-anjalottakkaran' Author- Binoy Thomas, format-pdf,  price- FREE Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-279, Click here- https://drive.google.com/file/d/1oOkia454G4LCCTGr8p19F50ziRbdDTRc/view?usp=sharing

8- അവകാശവാദം

Malayalam eBooks-278-nadodikkadhakal-8-avakashavadam' Author- Binoy Thomas, format-pdf,  price- FREE Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-278, Click here- https://drive.google.com/file/d/156ikixju_ghcPf9EGZP5GEOIB2BfuCa-/view?usp=sharing

6-ചാണക്യസൂത്രങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-180-mahanmarude kathakal-6-chanakyasoothrangal Author- Binoy Thomas, Price- free Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-180, Click here- https://drive.google.com/file/d/1TuP8Sm_gYaWxAnN43QArJLNnilwn-2YW/view?usp=sharing

5-ചാണക്യന്‍

This Malayalam eBooks-179-mahanmarude kathakal-chanakyasoothrangal-1 is   chanakyan stories, arthashasthram, chanakyaneethi, koudilyan, vishnuguptan etc. Author-Binoy Thomas, pdf format, price- FREE ചാണക്യന്‍, കൌടില്യന്‍,വിഷ്ണുഗുപ്തന്‍, ചാണക്യസൂത്രങ്ങള്‍, അര്‍ഥശാസ്ത്രം, ചാണക്യനീതി കഥകള്‍. Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-179, Click here-" https://drive.google.com/file/d/1MZ4LULrvlO_JCUXv4fZ71KTr3BJ_v9KP/view?usp=sharing

4- ശ്രീനാരായണ ഗുരു

Malayalam eBooks-277-mahanmarude kathakal-4- sree narayana guru Author- Binoy Thomas, Price- FREE ശ്രീ നാരായണ ഗുരു.  Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-277, Click here- https://drive.google.com/file/d/1uzXvC_tvbTetZxGU3mz_8CVEV6-wPRP2/view?usp=sharing

3-ലംബോര്‍ഗിനി

Malayalam ebooks-276-Mahanmarude kathakal-3-lamborgini ലംബോര്‍ഗിനി കാറുകള്‍ ഉണ്ടാക്കിയ ഫെറൂസിയ ലംബോര്‍ഗിനി എന്ന മഹാനെക്കുറിച്ചു വായിക്കാം.  Ferruccio Lamborghini- sports car maker.    Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-276, Click here- https://drive.google.com/file/d/14ezF9XLYXnIzq1CW0RbRJRngoXkMtUtm/view?usp=sharing

7- മണല്‍ചാക്കുകള്‍

Malayalam eBooks-275-nadodikkadhakal-7-manalchakkukal' Author- Binoy Thomas, format-pdf,  price- FREE Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-275, Click here- https://drive.google.com/file/d/15Mf8uJ-_2tOY7batrKj4HKPUFiCK59Sa/view?usp=sharing