24/05/15

1-മദ്യം ഒഴിവാക്കാം

madyam ozhivaakkaam' - a Malayalam self help- improvement eBook about so called alcohol, liquor, brandy, whisky, wine, toddy, ethanol, arrack, toddy... misuse and it's prevention. format-pdf, Author- Binoy Thomas, Price- FREE 

'മദ്യം ഒഴിവാക്കാം' എന്ന ഈ പുസ്തക പരമ്പരയില്‍  വിസ്കി, ബ്രാണ്ടി, റം, ബിയര്‍, ചാരായം, വീഞ്ഞ്-വൈന്‍, കള്ള് എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനുള്ള വഴികള്‍ വിവരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റല്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഇ-ബുക്ക് സീരീസ്   

You can download this eBook for future offline reading or making your ready to use digital library. Best wishes!
To download this safe Google Drive PDF eBook-2 file,
Click here-
https://drive.google.com/file/d/1ldZvtpaev_HfDW3uY2NchRt8Ig_BftFn/view?usp=sharing

17/05/15

1-ഒറ്റമൂലി (panacea)

1-ottamooli-panacea- a book of medicine traditional- treatment methods in Kerala is a Malayalam health self help eBook in pdf format. Author- Binoy Thomas, Price- FREE
ഒറ്റമൂലികള്‍, നാട്ടുചികില്‍സകള്‍, പാരമ്പര്യരീതികള്‍, ആയുര്‍വേദം, പച്ചമരുന്നുകള്‍ എന്നിവ പ്രതിപാദിക്കുന്ന മികച്ച ഇ-ബുക്ക്. 
 You can download this eBook for future offline reading or making your ready to use digital library. Best wishes!
To download this safe Google Drive PDF eBook file-3,
Click here-