29/12/2017

3-സാഹചര്യസൂത്രം

Malayalam eBooks-186-nadodikkadhakal-3-saahacharyasoothram' Author- Binoy Thomas, format-pdf,  price- FREE

To download this safe Google drive pdf file-186, Click here-

https://drive.google.com/file/d/1dOvQ5mqI4pluxLqnlIMfLNNRZGlG15Nq/view?usp=sharing

15/12/2017

6-നിലവാരം

This is a Malayalam digital eBook series. 'eBooks-185-nilavaaram' about various steps of digital writing, publishing, formats, guidelines, digital library, writers, authors, readers help, book structure, latest trends regarding digital words, editing, proofing, web book designing etc, This book of this series explains the need of standard, classic writers in the society.
Author- Binoy Thomas, format-pdf, price- FREE
മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്സ്  ലൈബ്രറി  ഈ പരമ്പരയിലെ ആറാം  പുസ്തകം നിലവാരമുള്ള എഴുത്തുകാരുടെ പ്രാധാന്യം സമൂഹത്തില്‍ അത്യാവശ്യമെന്ന് വിവരിക്കുന്നു. ഡിജിറ്റല്‍ ലൈബ്രറി, പബ്ലിഷിംഗ്, വിവിധ ഡിജിറ്റല്‍ തരങ്ങള്‍, എഴുത്തുകാരന്‍, ശൈലികള്‍, മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍, പ്രചരണം, പ്രചാരം, ഇ-എഴുത്ത്...

To download this safe Google drive pdf ebook file-185, click here-

https://drive.google.com/file/d/1qsNMPpd_AR6FZbFknPr1ugjZeGhKuUwP/view?usp=sharing

malayalamplus.com domain name& private registration renewal, privacy setting charges, ican fees, tax എന്നിവയൊക്കെ ഓരോ വര്‍ഷവും കൂടിവരികയാണ്. എങ്കിലും advertisement, link, shopping cart, app download എന്നീ വരുമാനങ്ങള്‍ക്കായി വായനക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും പൂര്‍ണമായും സൗജന്യമായി വായിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന അപൂര്‍വ വെബ്സൈറ്റ് !

ഇങ്ങനെ, സൗജന്യമായി ആയിരക്കണക്കിനു മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്കുകള്‍ നല്‍കാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്‍റെ വളര്‍ച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഹൃദയര്‍ donation/contribution ചെയ്യുന്നതിനായി 'About/contact' പേജ് സന്ദര്‍ശിക്കുക. 

ലോകമെങ്ങും സ്നേഹവും നന്മയും വ്യാപിക്കാനുള്ള എന്‍റെ ശ്രമത്തില്‍   നിങ്ങളും പങ്കാളിയാകൂ! 

01/12/2017

4-പൂര്‍ണ ക്ഷമാപണം

Malayalam eBooks-184-parenting-4-'poorna kshamapanam' is the story of parenting series.
Author- Binoy Thomas, pdf format, price- FREE.

To download this Google Drive PDF eBooks-184 file, click here-
https://drive.google.com/file/d/1aNlOSxBXU89qY8kqN0Rcyd7Hma1ANV39/view?usp=sharing