25/08/17

കഥ -രാമായണകഥകള്‍-1

Malayalam ebook-81-ramayanam-kathakal-1 is a part of ramayanam epic, ithihasa, sriraman,  sitadevi, hanuman, ravanan, lakshmanan, srilanka, dasharathan, stories, hinduism, indian great text, valmiki maharshi, bali, sugreevan, vibheeshanan, kumbhakarnan, muni etc.
Author-Binoy Thomas, pdf format, price-free, Payments options are given in about/contact page, if you contribute or donate to my malayalam digital books project.
മലയാളം ഇ-ബുക്കുകള്‍ രാമായണകഥകള്‍, രാമായണം കഥകള്‍, ഇതിഹാസം, ശ്രീരാമന്‍, സീതാദേവി, ലക്ഷ്മണന്‍, ഹനുമാന്‍, ബാലി, സുഗ്രീവന്‍, വാല്‍മീകി, ദശരഥന്‍, ലങ്കാദഹനം, രാവണന്‍, വിഭീഷണന്‍, കുംഭകര്‍ണന്‍, എന്നിങ്ങനെ വായിക്കാം.
To download this safe pdf google drive file-81- click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciUmYtbU5QVDM1Yjg/view?usp=sharing

24/08/17

കഥ -മഹാഭാരതകഥകള്‍-1

Malayalam eBooks-80-mahabharatham-kathakal-1 arjunante lakshyam is a part of Indian great text of kaurava and pandava, kurukshethra war, epic, legend, hinduism etc,
Author- Binoy Thomas, pdf ebook. price free. if you support my project of digital books, donate/contribute. payment details are given in about/contact page
മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ബുക്കുകള്‍ മഹാഭാരതം കഥകള്‍, പാണ്ഡവര്‍, കൌരവര്‍, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം, ഇതിഹാസം, ഐതിഹ്യം, ഹിന്ദുക്കള്‍, ഹിന്ദുത്വം ഇങ്ങനെ വായിക്കാം. 'അര്‍ജുനന്‍റെ ലക്‌ഷ്യം' എന്ന പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ കഥ വായിക്കൂ...
To download this safe pdf google drive eBooks-80, click here- 
https://drive.google.com/file/d/1m0zUnATbjiNvRSrH4jE2EQIlpq1O_GOf/view?usp=sharing

നന്നായി സംസാരിക്കാം-1

Malayalam eBooks-79-nannayi samsaarikkam-1 is a part of good talking habits, conversation ability, speech, oration, orology, orator, presentation, announcer, speaker, art and style of saying etc,
Author- Binoy Thomas, pdf format, price- free. If any donation or contribution to this digital books project, payment options are given in about/contact pages.  
മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ബുക്കുകള്‍- നന്നായി സംസാരിക്കാം-നാവിന്‍റെ  ശക്തി-  ഈ പരമ്പരയില്‍ മികച്ച സംഭാഷണം, ശൈലികള്‍, പ്രസംഗം, അവതരണം, സംസാരം, ഓറോളജി, വാങ്ങ്മി എന്നിവയൊക്കെ വായിക്കാം.
To download this safe Google Drive pdf file-79, click here-
https://drive.google.com/file/d/1RBeuvXAKRoliX6qdlq4atWMa5q9kJi7c/view?usp=sharing

malayalamplus.com domain name& private registration renewal, privacy setting charges, ican fees, tax എന്നിവയൊക്കെ ഓരോ വര്‍ഷവും കൂടിവരികയാണ്. എങ്കിലും advertisement, link, shopping cart, app download എന്നീ വരുമാനങ്ങള്‍ക്കായി വായനക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും പൂര്‍ണമായും സൗജന്യമായി വായിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന അപൂര്‍വ വെബ്സൈറ്റ് !

ഇങ്ങനെ, സൗജന്യമായി ആയിരക്കണക്കിനു മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്കുകള്‍ നല്‍കാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്‍റെ വളര്‍ച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഹൃദയര്‍ donation/contribution ചെയ്യുന്നതിനായി 'About/contact' പേജ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.
ലോകമെങ്ങും സ്നേഹവും നന്മയും വ്യാപിക്കാനുള്ള എന്‍റെ ശ്രമത്തില്‍   നിങ്ങളും പങ്കാളിയാകൂ! 

23/08/17

യോഗാ പഠിക്കാം-1

Malayalam eBooks-78-yoga-1-yoga padikkam is a part of yoga stories, studies, teacher, teaching, yoga instructions, instructor, yogic asanas, yogic diet, satvik foods, shadvairikal, pranayama, sooryanamaskaram, yamam, niyamam, dhyanam, meditation, enlightment, samadhi, nirvanam guidelines etc.
Author- Binoy Thomas, pdf format, price- free. To donate or contribute payments to this malayalamplus digital project, go to about/contact for details.

'മലയാളം ഇ-ബുക്ക്-78-യോഗാ പഠിക്കാം' ഈ പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റല്‍ പുസ്തകം. യോഗ അധ്യാപകര്‍, യോഗ ചരിത്രം, ഷഡ് വൈരികള്‍, കഥകള്‍, പതഞ്‌ജലി മഹര്‍ഷി, സ്വാത്മരാമന്‍, യോഗാസനങ്ങള്‍, ക്രിയകള്‍, പ്രാണായാമം, സൂര്യനമസ്കാരം,  സാത്വിക ഭക്ഷണം, സാത്വിക രജസിക തമോഗുണങ്ങള്‍, യമം, നിയമം, ധ്യാനം, നിര്‍വാണം, സമാധി, ബോധോദയം, യോഗഗുരു, ആചാര്യന്‍മാര്‍ എന്നിവ വായിക്കാം.
To download this google drive pdf eBooks-78, click here-
 https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciRnNaaE9uNnV4TXM/view?usp=sharing

12/08/17

സെന്‍ബുദ്ധകഥകള്‍-1

Malayalam eBook-77-zenbuddha-kathakal-1 is a part of zenbuddhism, chan-buddhism, meditation, dhyanam stories. Author- Binoy Thomas, page-8, format-pdf, size-65kb, Price- FREE. To donate/contribute to this website project, visit about/contact pages.
മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ബുക്കുകള്‍- ധ്യാനം, മെഡിറ്റേഷന്‍,   ചാന്‍ബുദ്ധിസം, സെന്‍ഗുരുക്കള്‍, സെന്‍ബുദ്ധകഥകള്‍ -1-'ശിരസ്സിലെ ഭാരം' സെന്‍ബുദ്ധിസം എന്നിങ്ങനെയുള്ള കഥകള്‍ വായിക്കാം. 

To download this free Google drive pdf eBooks file-77, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05cic3VTX1IzTk1mcFE/view?usp=sharing

ശ്രീബുദ്ധകഥകള്‍-1

This Malayalam eBooks-76-sribuddha-kathakal-1-anapanadhyanam is the first story about Buddhism, buddhist monks, religion, buddha vihara, anapana dhyanam, meditation, yoga etc. Author- Binoy Thomas, format -pdf, page-8, price- free. If you want to support this project, you can visit about/contact page for making payment.
മലയാളം ഇ-ബുക്ക് ശ്രീബുദ്ധകഥകള്‍-1, ശ്രീബുദ്ധന്‍, ബുദ്ധിസം, അനാപാന  ധ്യാനം, ബുദ്ധ സന്യാസികള്‍, ഭിക്ഷുക്കള്‍, ബുദ്ധ വിഹാരങ്ങള്‍, ശ്രീബുദ്ധന്‍റെ കഥകള്‍  എന്നിവ ഇവിടെ വായിക്കാം

To download this free safe Google drive eBook file-76, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciTkI0TnNXS3hYTGM/view?usp=sharing