കഥ -മഹാഭാരതകഥകള്‍-1

Malayalam eBooks-80-mahabharatham-kathakal-1 arjunante lakshyam is a part of Indian great text of kaurava and pandava, kurukshethra war, epic, legend, hinduism etc,
Author- Binoy Thomas, pdf ebook. price free. 

മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ബുക്കുകള്‍ മഹാഭാരതം കഥകള്‍, പാണ്ഡവര്‍, കൌരവര്‍, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം, ഇതിഹാസം, ഐതിഹ്യം, ഹിന്ദുക്കള്‍, ഹിന്ദുത്വം ഇങ്ങനെ വായിക്കാം. 'അര്‍ജുനന്‍റെ ലക്‌ഷ്യം' എന്ന പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ കഥ വായിക്കൂ...

To download this safe pdf google drive eBooks-80, click here- 
https://drive.google.com/file/d/1m0zUnATbjiNvRSrH4jE2EQIlpq1O_GOf/view?usp=sharing