അറബിക്കഥകള്‍ -1

This Malayalam 'eBook-21-ayirathonnu-ravukal-arabikkathakal-1' is a series of persian arabian fantacy literature. Author- Binoy Thomas, Price- FREE

'ആയിരത്തൊന്ന്-രാവുകള്‍-അറബിക്കഥകള്‍-1'  മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പര പേര്‍ഷ്യന്‍ അറേബ്യന്‍ സാഹിത്യത്തിലെ മികച്ച കൃതിയാണ്.  രാത്രിയില്‍ സുല്‍ത്താന്‍ ശ്രവിച്ച ആയിരത്തൊന്ന് കഥകള്‍  ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലേക്ക്... 
To download this pdf eBook Google drive file, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciZFRXMGpGUFgySUk/view?usp=sharing