23/02/20

15- ശബ്ദതാരാവലി

Malayalam eBooks-477-great stories-15-shabdatharavali
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

ശബ്ദതാരാവലി, മലയാളം നിഘണ്ടു, ശ്രീകണ്‌ഠേശ്വരം ജി. പദ്മനാഭപിള്ള  

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-477 is free.  Click here-
https://drive.google.com/file/d/1xRwY-0S8wSSN9etsBzu_fOreUVStisA1/view?usp=sharing

22/02/20

25- സോമുവിന്‍റെ കുബുദ്ധി

Malayalam eBooks-476-thinmakal-25-somuvinte kubudhi
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-476 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1FHDW0L4krldydxI9W_3GqLX_K6DAY9DH/view?usp=sharing

24- കള്ളന്‍ കിട്ടു

Malayalam eBooks-475-thinmakal-24-kallan kittu
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-475 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1sd8B9J_hUtLurqoNTkN2GNvi3J9sZcqf/view?usp=sharing

20/02/20

8-വിശുദ്ധ ഫ്രാന്‍സിസ് സേവ്യര്‍

Malayalam eBooks-474-saint stories-8-saint francis xavier
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-474 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/19w4FwnpmylFH5cYf0XW-aZgXZw-HCqgD/view?usp=sharing

7-വിശുദ്ധ കുഞ്ഞച്ചന്‍

Malayalam eBooks-473-saint stories-7-saint kunjachan
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-473 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/13AKn7VUatsIDSv8al1clj0NgrJG0qFdC/view?usp=sharing

12-ഒരു കപ്പല്‍ സൗഹൃദം

Malayalam eBooks-472-souhrudam-12-oru kappal souhrudam
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-472 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1o-NWjX2-o1Upos0DkiKipWgZl_bvEgB2/view?usp=sharing

19/02/20

21-നെല്‍പ്പാടത്തിലെ കിളികള്‍

Malayalam eBooks-471-folk tales-21-nelppadathile kilikal
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-471 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1e9RD2M9SHh6xIBpIBfG5wRz6bOE-7wEU/view?usp=sharing

16-കുമാരന്‍റെ മാവ്

Malayalam eBooks-470-kadappadu-16-kumarante maavu
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-470 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1u9oCU8Juhdn4h6u5IeXRz9aO06xKlXYG/view?usp=sharing

18/02/20

8-ചെറുകിട പ്രസാധകര്‍

Malayalam eBooks-469-digital writing-8-cherukida prasadhakar
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

ബുക്ക് പബ്ലിഷിംഗ്, എഴുത്തുകാരന്‍, ചെറുകിട പുസ്തക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍, പുസ്തക കച്ചവടം, റോയല്‍റ്റി, അച്ചടി, പുസ്തകവ്യവസായം, പുസ്തകശാലകള്‍. ബുക്ക് ഷോപ്പ്.

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-469 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1gwOKAWCjcul8GXw6w7sgcpK6dw1uVf9l/view?usp=sharing