20/02/20

12-ഒരു കപ്പല്‍ സൗഹൃദം

Malayalam eBooks-472-souhrudam-12-oru kappal souhrudam
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-472 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1o-NWjX2-o1Upos0DkiKipWgZl_bvEgB2/view?usp=sharing

Important Post

eBook-55-self-help-16-no-abortion-foeticide

ഓരോ മനുഷ്യജന്മവും ജീവനും അമൂല്യമാണ്! 'eBooks-55-no-abortion-foeticide' digital online book is a part of self-improvement 'how-to...