26/12/19

23-ഒച്ചിന്‍റെ പ്രതികാരം

Malayalam eBooks-459-thinmakal-23-ochinte prathikaram.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-459 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/18S6slpFWayv_qvwXWX62pej7yAqeElNR/view?usp=sharing

3- ഉരുളന്‍കല്ലും കരിങ്കല്ലും

Malayalam eBooks-458-pranayam-3-urulankallum karinkallum.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-458 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/11DDvzgW6fUwB9dltJWeuSLkpsP3Gw9JO/view?usp=sharing

7-നാരദനും മുക്തിയും

Malayalam eBooks-457-puranakadhakal-7-naradanum mukthiyum.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-457 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1QI3w08OZjC4rD6gD-nYK4Fw7ai-liwFL/view?usp=sharing

17-മെതിയടി

Malayalam eBooks-456-happiness-17-methiyadi
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-456 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1Y6xbEApa05fEWqz17opR-tL1TpHYGXGB/view?usp=sharing

19-ചതിക്കുഴി

Malayalam eBooks-455-folk tales-19-chathikkuzhi
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-455 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/199GOCrknwmXeeWKI_SL6fkB4l4RvHX-S/view?usp=sharing

24/12/19

11-അഹങ്കാരിയുടെ ഭൂപടം

Malayalam eBooks-454-family-11-ahamkariyude bhoopadam
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-454 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1DkVvFGgseYkv4Ada0GCOeuqeO6MH-kRC/view?usp=sharing

16-കര്‍ഷകന്‍റെ കണ്ണീര്‍

Malayalam eBooks-453-anandam-16-karshakante kanneer.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-453 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1-bkihnUiXIuyKLC5Qv4rNXl-rEkuJFgn/view?usp=sharing

10- മരത്തിന്‍റെ നിറം മാറ്റം

Malayalam eBooks-452-family series-10-marathinte niram maattam
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-452 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1k-U__cC7gZjHSWwGksrnMgO8YVrrMLpk/view?usp=sharing

18-മുറ്റത്ത്‌ നിരത്തിയ ഗ്രന്ഥം

Malayalam eBooks-451-folk tales-18-muttathu nirathiya grandham.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-451 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1IBBeVXrYadA1xN7-scT5zqQtN6s8itOz/view?usp=sharing

22/12/19

9-കോപ്പയിലെ ചായ

Malayalam eBooks-450-family series-9-koppayile chaya
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-450 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1DUpi03ZGqVLKMEAnOc9UoP68L3YwecI7/view?usp=sharing

I.O-11

Malayalam eBooks-449-I.Q-11
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-449 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1nlpiN0RN3xiPEmn0oFVChlq7FKVAhZA9/view?usp=sharing

I.Q-10

Malayalam eBooks-448-I.Q-10
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-448 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1-h8SICOM5Te07mUs7nTWEsDSDk2HPru9/view?usp=sharing

16/12/19

13-സീസണ്‍ ടിക്കറ്റ്‌

Malayalam eBooks-447-vimarshanakadhakal-13-season ticket
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-447 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1Xbtd0xQ5Gw_2nkEYwaB4cegwpH8Vv-01/view?usp=sharing

14/12/19

8- അലക്കുകല്ല്

Malayalam eBooks-446-family-8-alakkukallu
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-446 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1C_mk9Rd5-vJVedeHkHGEouRjhEgq3BXe/view?usp=sharing

9- 600 രൂപയുടെ കഥ

Malayalam eBooks-445-yoga-9- 600 roopayude kadha
Author- Binoy Thomas, Price- FREE
Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-445 is free.  Click here-


https://drive.google.com/file/d/1r18TzapS9yTNG9NMLrKxrYaDCTVgtRdd/view?usp=sharing

08/12/19

12-പ്രഫസര്‍ജോലി

Malayalam eBooks-444-vimarshanakadhakal-12-professor joli
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-444 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1fAycT2ap0ixxG_JP2AI2WCXLBBSwhzqV/view?usp=sharing

02/12/19

11-ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കെമിസ്ട്രി

Malayalam eBooks-443-vimarshanakadhakal-11-kristhyaniyude chemistry
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-443 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1C6xXXLlEXSU8o_SyvZZ-JZp0rltz4P4Z/view?usp=sharing

01/12/19

7-കോഴിയുടെ ഉണര്‍ത്തുപാട്ട്

Malayalam eBooks-442-family series-7-kozhiyude unarthupaattu
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-442 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1gzANXL185GQy8l1dKIJCCDGooiSE4uL7/view?usp=sharing

30/11/19

8-യോഗയുടെ നിറഭേദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-441-yoga-8-yogayude nirabhedangal
author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-441 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1k1fl01teFP-E2_4Mh77iSrOshCeUck53/view?usp=sharing

28/11/19

19-പണക്കൊതിയന്‍

Malayalam eBooks-440-daivavishwasam-19-panakkothiyan
author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-440 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1sgVdfP_W9mX-T9qUd9HT6HdVKDf90LaU/view?usp=sharing

24/11/19

22-പരിധിക്കു പുറത്ത്

Malayalam eBooks-439-nanmakal-22-paridhikku purathu
author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-439 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1dsJE5I9QwHlzhPXzaStDv4QTO0IKBdnz/view?usp=sharing

11-തിരിച്ചടികള്‍

Malayalam eBooks-438-career-11-thirichadikal
author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-438 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1kiYP1UL5rTwlpImV4dTA9TT4XhA84rDg/view?usp=sharing

23/11/19

6-മറുനാടന്‍

Malayalam eBooks-437-family-6-marunadan
author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-437 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1G95X9Fh-tEW4Pd_0oKxUz3mIv8hoONGa/view?usp=sharing

17/11/19

10-തവളയും വെണ്ണയും

Malayalam eBooks-436-career-10-thavalayum vennayum
author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-436 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1t1jSTPnt7571lc5fRecUkPtvxPJeceM5/view?usp=sharing

07/11/19

5-പോര്‍വിളി

Malayalam eBooks-435-family-5-porvili
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-435 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/10PkDYmWNIxLLQpW3E3FDE7kod8NfQwMu/view?usp=sharing

04/11/19

17-പരന്ന പാത്രവും കല്‍ഭരണിയും

Malayalam eBooks-434-folk tales-17-paranna pathravum kalbharaniyum
Author- Binoy Thomas, Price- FREE
Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-434 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1c-gWZFluwpw5fIecmMsaY9chVJQz-6LG/view?usp=sharing

27/10/19

12-വയസ്സന്‍കുതിര

Malayalam eBooks-433-parenting-12-vayassankuthira.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


കേരളത്തില്‍ വിദേശ മലയാളികളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ ജോലിക്കാരുടെ ശമ്പളവും ഉയര്‍ന്നു. സുഖ സൗകര്യങ്ങളും പടുകൂറ്റന്‍ വീടുകളും വര്‍ധിച്ചു. എന്നാല്‍, അതോടൊപ്പം, മാതാപിതാക്കളോടുള്ള അവഗണയും ക്രൂരതയും കൂടുന്നു. വൃദ്ധ സദനങ്ങള്‍, അഗതികള്‍, അനാഥ മന്ദിരങ്ങള്‍, ആശുപത്രിയില്‍ ഉപേക്ഷിക്കപെടുന്നവര്‍, വഴിയില്‍ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന വൃദ്ധര്‍....ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ നമ്മുടെ ചിന്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പരമ്പര.

 
Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-433 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1NWHMrn2MXisjcUkFmjNWCFTveeP3mdLj/view?usp=sharing

26/10/19

9-ബുദ്ധി-കുസൃതിചോദ്യം

Malayalam eBooks-432-I.Q-9
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-432 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1eVhZ0i7ThgWAfJg034zPivRhOLkX4c9N/view?usp=sharing

8-ബുദ്ധി-കുസൃതിചോദ്യം

Malayalam eBooks-431-I.Q-8
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-431 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/126RuyRfaATUBTodSIb5NcUXlA29pRdhA/view?usp=sharing

7-ബുദ്ധി-കുസൃതിചോദ്യം

Malayalam eBooks-430-I.Q-7
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-430 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1V0m_thxLvCUtDmMy8xoEEPVVoHqrc4zD/view?usp=sharing

6-ബുദ്ധി-കുസൃതിചോദ്യം

Malayalam eBooks-429-I.Q-6
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-429 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1InrVrnVa6-EQ0pRoWfq07z4kmhli6uuJ/view?usp=sharing

10-പാലും പ്രാണവായുവും

Malayalam eBooks-428-rogangal thadayam-10-palum pranavayuvum
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-428 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1UYGiaRciT8Mp39kgsm-NjL_2rWT8rxoc/view?usp=sharing

9-ലക്ഷ്യബോധം

Malayalam eBooks-427-career-9-lakshyabodham
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-427 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/17eAQS9-6iDoKET5tZCWiNudXKYSeStUk/view?usp=sharing

4-സ്ത്രീ നാമങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-426-sthreekshemam-4-sthreenamangal
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-426 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1XdeE8io3jjsUhx00EXZ_Kchhtru5y-M-/view?usp=sharing

9-പ്രകൃതിയിലെ ആകൃതി

Malayalam eBooks-425-rogangal thadayam-9-prakruthiyile akruthi
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-425 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1ygtkqwkXgQCPbWYGZmV7W6uaPOKSHiIv/view?usp=sharing

5-ബുദ്ധി-കുസൃതിചോദ്യം

Malayalam eBooks-424-I.Q-5
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-424 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1vZ1AfHa-MfS7-2auh1eRhLZkgiuEBPKx/view?usp=sharing

25/10/19

4-ബുദ്ധി-കുസൃതിചോദ്യം

Malayalam eBooks-423-I.Q-4
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-423 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1t-BN3m47d3He_jQSVyF_kAfZ3WuhG9Zj/view?usp=sharing

18-പ്രാര്‍ഥനയുടെ ഉള്ളിലിരുപ്പ്

Malayalam eBooks-422-daivavishwasam-18-prarthanayude ulliliruppu
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-422 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1repkvltylXr-Ealnh4Tl2Q93XlLUeTr4/view?usp=sharing

16-നാലു കാലുള്ള പൂച്ച

Malayalam eBooks-421-nadodikathakal-16-nalukalulla poocha
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-421 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1ManyAb0HsE8n7LPLswip2dORGw9X0aeC/view?usp=sharing

12/10/19

22-ദുശ്ശീല വലുപ്പം

Malayalam eBooks-420-thinmakal-22-dusheela valuppam
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-420 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1Hy0SYjn41WWdzaqVqdLdvKbXqCW68T_t/view?usp=sharing

08/10/19

7-സന്യാസിയും തേനീച്ചകളും

Malayalam eBooks-419-science-7-sanyasiyum theneechakalum
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

തേനീച്ചകള്‍, തേന്‍ എന്നിവയുടെ പ്രത്യേകതകള്‍. 

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-419 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1cuzZmbqW5Xd7BBVFRYBTAJDwO_3QqLeC/view?usp=sharing

06/10/19

8-പ്രാതല്‍

Malayalam eBooks-418-rogangal thadayam-8-prathal
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-418 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1PckNGcP2K1ZXfzZCpHgXkviq4Ir4QL_H/view?usp=sharing

11-കൃഷിമന്ത്രി

Malayalam eBooks-417-parenting-11-krushimanthri
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-417 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1QJLqWga7FgEBEZMvZnIc_gvsvHsM069m/view?usp=sharing

21-അടിമപ്പണം

Malayalam eBooks-416-thinmakal-21-adimappanam
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-416 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/19MmKo0nxCNyMWd3wtDkuPFDYeUTZ7OuL/view?usp=sharing

13-കാമരാജ്

Malayalam eBooks-415-mahanmarude kathakal-13-kamaraj
Author- Binoy Thomas, Price- FREE
കെ. കാമരാജ്, തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി
Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-415 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1QN9V18Vy7YQ3pLtxILlrAXKokOcnLQab/view?usp=sharing

29/09/19

10-കാട്ടാനയുടെ ചങ്ങാത്തം

Malayalam eBooks-414-souhrudam-10-kattanayude changatham
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-414 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1u4p7hQIi3Ls0APIqgiiHUpwHR8sTHxWh/view?usp=sharing

4-തിളക്കമില്ലാത്ത സ്വര്‍ണ്ണം

Malayalam eBooks-413-family-4-thilakkamillatha swarnam
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-413 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1LEZSeMXpHr6Uhb0aB_Mp4A6pcuF4ArnW/view?usp=sharing

15-ആലും മാവും

Malayalam eBooks-412-kadappadu-15-aalum maavum
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-412 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1VueyV3xMw-aPHOEaCABdHWAOM14r2cJg/view?usp=sharing

22/09/19

15-ചിരിക്കുന്ന കോശങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-411-happiness-15-chirikkunna koshangal
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-411 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/10ZeXcqR5GmK4QRplHE0ehFIoW0uqjR6a/view?usp=sharing

13-അറിവ് തത്സമയം

Malayalam eBooks-410-muthassikkadha-13-arivu thalsamayam
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-410 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1f4l5eQCbhEqSrnVI7-cSbjzk1ywM_Id6/view?usp=sharing

20/09/19

9-സ്വര്‍ണ്ണമീനും തവളക്കുട്ടനും

Malayalam eBooks-409-souhrudam-9-swarnameenum thavalakkuttanum
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-409 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1ecwTAsYlpcOhB2fI2oUkEll3zTX8Bfjn/view?usp=sharing

10/09/19

7-അപരിഗ്രഹം

Malayalam eBooks-408-yoga-7-aparigraham
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-408 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1PQeDGGyBA5r2FQtY9x3wxam5rqiUUkbf/view?usp=sharing

17- മീന്‍ചാട്ടം

Malayalam eBooks-407-daivavishwasam-17-meenchattam
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-407 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/17RIYJiR-3EXOFR63OFJMoOIqFom789x6/view?usp=sharing

21- അന്ധന്‍റെ കാഴ്ച

Malayalam eBooks-406-nanmakal-21-andhante kazhcha
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-406 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1i_nhaZHLIfcuUbKIsV0Mn9e59DqyP35b/view?usp=sharing

04/09/19

14- ശില്പിയുടെ വീട്

Malayalam eBooks-405-kadappadu-14-shilpiyude veedu
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-405 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/153UfkOeD3LO6Jm3aP1__JV7ZkeLnUlm_/view?usp=sharing

8-ശത്രുമിത്ര പ്രതിഭാസം

Malayalam eBooks-404-souhrudam-8-shathrumithra prathibhasam
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-404 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1EL_WlFVx-fqodRisDBtB_EwEnc0AwYrA/view?usp=sharing

4-ചെരുപ്പുകുത്തി

Malayalam eBooks-403-sribuddhakadhakal-4-cheruppukuththi
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-403 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1fT84GKIJ0r2vr_Ej-sE8Kv3-GOZ4y6yW/view?usp=sharing

10-കുളത്തിലെ ഭൂതം

Malayalam eBooks-402-vimarshanakadhakal-10-kulathile bhootham
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-402 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/11zYv7QFhD9CQJGHF-Ohje2edSidfdjHt/view?usp=sharing

12-കടിച്ചതുമില്ല പിടിച്ചതുമില്ല

Malayalam eBooks-401-muthassikadhakal-12-kadichathumilla, pidichathumilla
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-401 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/19C1kUwMFkVhDpCToRo_4hjTSSNBPCoHU/view?usp=sharing

18/08/19

3- ധനികന്‍റെ ധര്‍മദാനം

Malayalam eBooks-400-sribuddhakadhakal-3-dhanikante dharmadanam
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-400 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1mJVS_4FEmxYw9F-ayyHh42oDdOnvsJOz/view?usp=sharing

6-വിപരീതപദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-399-vipareethapadangal-6
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.

malayalam antonym- opposite word series.

മലയാള ഭാഷാ സ്നേഹികള്‍, മത്സര പരീക്ഷകള്‍ എഴുതുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍, അധ്യാപകര്‍, മലയാളം പഠിക്കുന്ന വിദേശ മലയാളികള്‍....എന്നിവര്‍ക്കെല്ലാം സഹായകമാകുന്ന പരമ്പരയിലെ വിപരീത പദങ്ങള്‍. 


online browser reading/ download/ offline reading of this safe Google Drive PDF file-399 is free.  Click here-
https://drive.google.com/file/d/1nwv3KvS-_aB7F9cqn_drfd6E5LftL35r/view?usp=sharing

5-വിപരീതപദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-398-vipareethapadangal-5
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-398 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1fl0A7cPvAf60smWQwJp_zyHMNnmjUOVC/view?usp=sharing

4-വിപരീതപദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-397-vipareethapadangal-4
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-397 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1xl2xyFdRuu1wSRfU74VTueI6zd267j5L/view?usp=sharing

3-വിപരീതപദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-396-vipareethapadangal-3
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-396 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1gdPSfGPpK4i9tx5MrXuNzdwputKjMinF/view?usp=sharing

2-വിപരീതപദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-395-vipareethapadangal-2
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-395 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/10OIqfj3mX6PK_ouuV4mcSEwSIk6XXXl3/view?usp=sharing

1-വിപരീതപദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-394-vipareethapadangal-1
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-394 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1-_OjcbLKfGG61t0w9SkrKqkIIxg4c0mn/view?usp=sharing

17/08/19

6-യഹൂദരുടെ ബുദ്ധിശക്തി

Malayalam eBooks-393-science-6-yahoodarude budhishakthi
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-393 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1Hnm3aMwpcEmrjudUCwetJXz7TVn_Mj6E/view?usp=sharing

7- സംശയാലുക്കള്‍

Malayalam eBooks-392-counselling-7-samshayalukkal
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-392 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/19ELmWoKpbZMQfG80B73m1lcdDlYihP8h/view?usp=sharing

16/08/19

16- മധുരപ്പഴങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-391-daivavishwasam-16-madhurappazhangal
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-391 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1M0G1uDFHjAKdYWubDI59PbPaQSSMopvv/view?usp=sharing

15- കൗശല കലാസൃഷ്ടി

Malayalam eBooks-390-nadodikadhakal-15-koushala kalasrushti
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-390 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1mvZDE7FnToZ_HbulGq5YbJ1y4GiFDxv_/view?usp=sharing

5-ഉറുമ്പുകള്‍ ചെറുതല്ല!

Malayalam eBooks-389-science-5-urumbukal cheruthalla!
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-389 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/10Yp8cP-ApqstbuSBsX07eIYW3frfreOZ/view?usp=sharing

20-ഞണ്ടും കടലമ്മയും

Malayalam eBooks-388-nanmakal-20-njandum kadalammayum
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-388 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/11HS2ito3bSL2hWGAlP201cQLOoUykvTA/view?usp=sharing

20-മോങ്കുട്ടന്‍റെ ആര്‍ത്തി

Malayalam eBooks-387-thinmakal-20-monkuttante aarthi
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-387 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1c9208bcMptdlkviBxLMAuaCHS-Dizru1/view?usp=sharing

6-പുറപ്പാടിന്‍റെ സൂത്രം

Malayalam eBooks-386-counselling-6-purappadinte soothram
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-386 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1I9nN897DLkCrn2PedGxAhzvQPRgdOD43/view?usp=sharing

15/08/19

14-പുഞ്ചിരിമരുന്ന്‍

Malayalam eBooks-385-happiness-14-punchirimarunnu
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-385 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1bTDvW2hbRBgBi61EDCWVB2dDrWc_Jiab/view?usp=sharing

15-അച്ഛന്‍റെ ആഗ്രഹം

Malayalam eBooks-384-daivavishwasam-15-achante aagraham
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-384 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1Kkm_SLLZDJI9k4FPAEReya9adV91uDPE/view?usp=sharing

13-പാഴ്മരത്തിലെ ഭൂതത്താന്‍

Malayalam eBooks-383-kadappadu-13-pazhmarathile bhoothathan
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-383 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1zGnUb2DkeFV08ujAssgDTckwEkpcoRNm/view?usp=sharing

13/08/19

19-സിംഹവും തേനീച്ചയും

Malayalam eBooks-382-nanmakal-19-simhavum theneechayum
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-382 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1BNfulrTNODnPW-V3hTkvnMTAVEVkCSG-/view?usp=sharing

14-പൊട്ടക്കിണറ്റിലെ തവള

Malayalam eBooks-381-nadodikadhakal-14-pottakkinattile thavala
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-381 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1RbKXcF7KsvYBaAu1_9rpkc493kR1dZxu/view?usp=sharing

12/08/19

11-തലച്ചോറില്ലാത്ത ആട്

Malayalam eBooks-380-muthassikkadhakal-11-thalachorillatha aadu
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-380 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1nPGGZzbt-d-i0ymqvLatU-ImYtmoMdYO/view?usp=sharing

7-സൗഹൃദക്കൂട്ടം

Malayalam eBooks-379-souhrudam-7-souhrudakoottam
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-379 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1UVyzgdcdqJs5gL2VYyrl3Oy2JIz3BTqO/view?usp=sharing

10/08/19

13- പുഞ്ചിരിസന്യാസി

Malayalam eBooks-378-happiness-13-punchirisanyasi
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-378 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1_LE5RXHrRKBg-hSeIM-dqX3MS11f-mPU/view?usp=sharing

8-പടക്കുതിര

Malayalam eBooks-377-career-8-padakkuthira
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-377 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1CqkJqPIilI-qs1lYfaDoFAheGehrtF0L/view?usp=sharing

6-ധ്യാനഗുരു

Malayalam eBooks-376-yoga-6-dhyanaguru
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-376 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/17yjg4Su-pVsrN7SYJgB0Vm4z7CMreXqL/view?usp=sharing

08/08/19

12- ഡയോജനീസ്

Malayalam eBooks-375-mahanmarude kathakal-12-diogenes
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-375 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1o8bbJbyKcd0D2yWFvoip1hZ4Ddcf0PZJ/view?usp=sharing

11-ഡയോജനീസും അലക്സാണ്ടറും

Malayalam eBooks-374-mahanmarude kathakal-11-diogenesum alexandarum
Author- Binoy Thomas, Price- FREE
ഡയോജനീസ്, അലക്സാണ്ടര്‍, ഗ്രീസ്, ഫിലോസഫി, ഫിലോസഫര്‍...    ഉള്‍പ്പെടുന്ന ഗ്രീക്ക് സംഭവകഥ.
Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-374 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/141UV1k3PiNESua21AmmaW6CTn_kJifUR/view?usp=sharing

02/07/19

5-ആള്‍മാറാട്ടം

Malayalam eBooks-373-counselling-5-aalmaaraattam
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-373 is free.  Click here-

https://drive.google.com/file/d/1PoZTQjtQZaZv9-8vrm5etSQU40tzwAE8/view?usp=sharing

30- ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-372 -proof reading-30 -shariyaya padangal-30 .
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-'ഹ,റ  ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-372  is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/150hjPIFdX_anBVXClVRwbwMeozKo4Wxj/view?usp=sharing

29-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-371 -proof reading-29 -shariyaya padangal-29.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-'സ, ഹ ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-371  is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1kntDKxVGTAFCPIi_wmoEzbchJe6zmKUu/view?usp=sharing

28-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-370 -proof reading-28 -shariyaya padangal-28.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-'സ ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-370  is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/18S4MRFqqoWxakXSjWfYaR24jkV4GME94/view?usp=sharing

27-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-369-proof reading-27 -shariyaya padangal-27.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-'ശ, ഷ, സ ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-369 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1XAEHqv-VHrJqHl8qCNeQEAQYALIKaOei/view?usp=sharing

26-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-368-proof reading-26 -shariyaya padangal-26.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-' വ ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-368 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1dxpphv2fvZLQrDfR8x9qDAEEI6zdCCiA/view?usp=sharing

25-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-367-proof reading-25 -shariyaya padangal-25 .
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-' ല, വ ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-367 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1zatnWXtTsO7e1uvopMZZvUtvZBINPPxc/view?usp=sharing

24-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-366-proof reading-24 -shariyaya padangal-24 .
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-' യ,ര,ല ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-366 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1AUCCW03NA2KSHeqyyrHsSXrfe1TfdHC7/view?usp=sharing

23-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-365-proof reading-23 -shariyaya padangal-23 .
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-' മ  ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-365 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1VT6kG4JjWJyd8DIDWIhlJhXbaiOc_uTD/view?usp=sharing

22-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-364-proof reading-22 -shariyaya padangal-22 .
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-' മ  ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-364 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1FqqXX73tHor6d_wKDIQgAoDHX2ekYn1C/view?usp=sharing

21-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-363-proof reading-21-shariyaya padangal-21 .
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-' ബ, ഭ, മ  ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-363 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1nB4Dpa3o-qCCVawoRrxaxl0yoFj_uvTA/view?usp=sharing

20-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-362-proof reading-20-shariyaya padangal-20 .
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-' ഫ, ബ ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-362 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1Qgrj-7gOzB6lWdOsYbjn3ZbeE3OWVawA/view?usp=sharing

19-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-361-proof reading-19 -shariyaya padangal-19 .
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-' പ, ഫ   ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-361 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1aep1ofo_IRDfFLfBKle6hpjeYhZafr_F/view?usp=sharing

18-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-360-proof reading-18 -shariyaya padangal-18 .
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-' പ  ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-360 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1rgUQ3AMmNGSg6RcZpYbDEu_tnt-gcJwh/view?usp=sharing

17-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-359-proof reading-17-shariyaya padangal-17.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-' ന, പ  ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-359 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1yvkpdc9enVf6YDC0pV1r7gcPkYpbxtRN/view?usp=sharing

16-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-358-proof reading-16-shariyaya padangal-16.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-' ത, ദ, ധ  ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-358 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1Jvktp_wTNNfvM_pjOoRVhNdmBaPwpoXR/view?usp=sharing

15-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-357-proof reading-15-shariyaya padangal-15.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-' ത ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-357 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1AG6e9OMDn97aun_5eb9PWOTXnfXrIpTc/view?usp=sharing

14-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-356-proof reading-14-shariyaya padangal-14.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-'  ട, ഡ,' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-356 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1GkZg33w09TUlR7rUgJotLWZ3xrnh6n_k/view?usp=sharing

13-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-355-proof reading-13-shariyaya padangal-13.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-'ച, ജ  ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-355 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/189BOy2DePGq_M3vyKagkUk3J2T-8VWUO/view?usp=sharing

12-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-354-proof reading-12-shariyaya padangal-12.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-'ഗ, ഘ, ച ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-354 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1xeZPJkRRLhyT9ZfQ9ABJy6Pm0N1cCSbG/view?usp=sharing

30/06/19

11-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-353-proof reading-11-shariyaya padangal-11.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-'ക ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-353 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1HIuyIsuFR_E5LxzDU6ptwf8XROaJOf3X/view?usp=sharing

10-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-352-proof reading-10-shariyaya padangal-10.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-'ക ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-352 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1UA0Z69J8AeUStDDZ1Fv2DW7RQnW2wnd2/view?usp=sharing

9-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-351-proof reading-9-shariyaya padangal-9.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-'ക ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-351 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1dz4vjgthDnO5gwE6Ieqh-Ov0nYeDDq4_/view?usp=sharing

8-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-350-proof reading-8-shariyaya padangal-8.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-'ക ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-350 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1_2n0rXfzQJDoxwmeJIY7UmfAMefxBlL-/view?usp=sharing

7-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-349-proof reading-7-shariyaya padangal-7.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-'ഋ, എ, ഏ, ഐ, ഒ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-349 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/17kS4Jx0R6bGUtMYOd7iMwcpaqYt-aS-k/view?usp=sharing

6-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-348-proof reading-6-shariyaya padangal-6.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-'ഉ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-348 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1KqTUIljnYHTl14DWmivH4WhZzhFZhE1j/view?usp=sharing

5-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-347-proof reading-5-shariyaya padangal-5.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-'ഇ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-347 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1iPg9LUkz3sNNG00NV0EDTjvXaKhbbNk9/view?usp=sharing

4-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-346-proof reading-4-shariyaya padangal-4.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-'ആ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-346 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/19Q1efxBxlEVwqJNIXifmdeifzdKfZVVe/view?usp=sharing

3-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-345-proof reading-3-shariyaya padangal-3.
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-'അ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-345 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1cEZZ9wMywKcA5Nmagp6znCA4io8BJ3ru/view?usp=sharing

ശരിയായ പദങ്ങള്‍-2

Malayalam eBooks-344-proof reading-2-shariyaya padangal-2. 
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-'അ' 

online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-344 is free. Click here-
https://drive.google.com/file/d/1JHTpF6uCYVYCkwHj5HxL-4nH95IK-4NQ/view?usp=sharing

28/05/19

1- ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-343-proof reading-1-shariyaya padangal-1. proof reader, methods, word power, spelling, rules, newspapers, book publishers, copy holders, editors, writers, grammar, vocabulary, phrases, correct sentence, usage, true and false etc...
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
പദങ്ങള്‍-'അ' 
മലയാളം പ്രൂഫ്‌ റീഡിംഗ്, പ്രൂഫ്‌ റീഡര്‍, കോപ്പിഹോള്‍ഡര്‍, പത്രങ്ങള്‍, പുസ്തക പ്രസാധകര്‍,എഡിറ്റര്‍, പത്രാധിപര്‍, എഴുത്തുകാര്‍, തെറ്റും ശരിയും  എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ വരുന്ന പരമ്പര. പി.എസ്‌.സി പോലുള്ള മത്സര പരീക്ഷകള്‍ക്കും ഭാഷാസ്നേഹികള്‍ക്കും മലയാള അധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും ശരിയായ പദപ്രയോഗങ്ങളും നിയമങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളും ഏറെ പ്രയോജനമാകും. മലയാളത്തില്‍ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങള്‍ കുറവാണ്.


online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-343 is free. Click here-
https://drive.google.com/file/d/1qHxLJAkTOTDUIwA1EiCJsXvWJ-bKSxkH/view?usp=sharing

20/05/19

5- യോഗയുടെ നിബന്ധനകള്‍

Malayalam eBooks-342-yoga-5-yoga nibandhanakal( yoga care, precautions, warning)
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
യോഗ ചെയ്യുമ്പോള്‍ നല്ല ശ്രദ്ധയും മുന്‍കരുതലുകളും ആവശ്യമാണ്. അതിന്റെ നിബന്ധനകള്‍ വായിക്കാം.

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-342 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1iKEDKLwYPBUP1kDnkwmOnQy9tyujQPqz/view?usp=sharing

4- യോഗയുടെ ഗുണങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-341-yoga-4-yoga gunangal
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.
യോഗയുടെ ഗുണങ്ങള്‍, പ്രയോജനങ്ങള്‍, ലോകത്തിനു നല്‍കുന്ന സംഭാവനകള്‍ എന്നിവ വായിക്കാം.

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-341 is free. Click here-
https://drive.google.com/file/d/1PICp_Rc8uSAaf_Wdv1844rF3mFsRHtWi/view?usp=sharing

2- കരി തൊടരുത്

Malayalam eBooks-340-jyothisham-2-kari thodaruth.
(ജ്യോതിഷം, ക്ഷേത്രങ്ങള്‍, അമ്പലങ്ങള്‍, പള്ളികള്‍, ആചാരങ്ങള്‍, കൃത്യനിഷ്ഠ, ജാഗ്രത, അനുസരണം.)
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-340 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1AtiBVhqA6aZAVmX_1sjDaNaURLZNKrcg/view?usp=sharing

19- വാച്ച് ടവര്‍

Malayalam eBooks-339-thinmakal-19-watch tower.
(അഹങ്കാരം, പൊങ്ങച്ചം, എളിമ, വിനയം, അധികാരം)
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-339 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1YE1tiENyJLSWavDHpG2APUGs9fNIxdvf/view?usp=sharing

4- വിറ്റമിന്‍ സി

Malayalam eBooks-338-science-4-vitamin c(ascorbic acid, anti-oxidant, free radicals, anti-cancer agent, stress, tension)
Author- Binoy Thomas, Price- FREE.

ജീവകം സി, അസ്കോര്‍ബിക് ആസിഡ്, ആന്റി ഓക്സിഡന്റ്, ഫ്രീ റാഡിക്കല്‍, പിരിമുറുക്കം, ടെന്‍ഷന്‍. 

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-337 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/19s9oxezV1j6S4WEsd7nbvHh1CjbSr21D/view?usp=sharing

10- എഡിസണ്‍ എന്ന പ്രതിഭ

Malayalam eBooks-337-great stories-10-edison enna prathibha.(Thomas alva edison, usa scientist)
Author- Binoy Thomas, Price- FREE
തോമസ്‌ ആല്‍വാ എഡിസണ്‍, അമേരിക്കന്‍ സയന്റിസ്റ്റ്, ശാസ്ത്രഞ്ജന്‍.


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-337 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/17E_TtCSQFUilPLXRSq7Ypie4Dg4ZXj73/view?usp=sharing

4- ഇടിമിന്നല്‍

Malayalam eBooks-336-safety-4-idiminnal (thunder, lightning, electric shock, accident, natural calamity)
Author- Binoy Thomas, Price- FREE
ഇടിമിന്നല്‍, ഇടിവെട്ട്, വൈദ്യുത ആഘാതം, ഷോക്ക്‌, പ്രകൃതിദുരന്തം.

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-336 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1hVYqbi5V8UhCGOXtGIUepyeZguwq2EVa/view?usp=sharing

9- ഉള്ളൂരും ഗുരുവും

Malayalam eBooks-335-great stories-9-ulloorum guruvum
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


മഹാകവി ഉള്ളൂര്‍, ശ്രീനാരായണഗുരു 

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-335 is free. Click here-
https://drive.google.com/file/d/1La81LiEUyI1BKSTuJwJ6g7A2T8dkHL2O/view?usp=sharing

8- ചാര്‍ളി ചാപ്ലിന്‍

Malayalam eBooks-334-great stories-8-charlie chaplin
Author- Binoy Thomas, Price- free


അമേരിക്കന്‍ ഹാസ്യനടന്‍ ചാര്‍ളി ചാപ്ലിന്‍ കഥകള്‍ Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-334 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1aqlBExiBWSbGMTL-f_ipQhQsxW2wVR0A/view?usp=sharing

18/05/19

12- ഫിന്‍ലന്‍ഡും ഇന്ത്യയും

Malayalam eBooks-333-happiness-12-finlandum indyayum
Author- Binoy Thomas, Price- free


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-333 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1sr-Hd60a_pTv1JoOMW19gLoRlGPyH3Cv/view?usp=sharing

11- സന്തോഷരാജ്യങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-332-happiness-11-santhosharajyangal( world happiness index, united nations sustainable development survey, ranking, list, finland, india.
Author- Binoy Thomas, Price- free

സന്തോഷ സൂചിക, ഇന്‍ഡക്സ്‌, റാങ്ക്, ലോകരാജ്യങ്ങള്‍, ഫിന്‍ലന്‍ഡ്‌, ഇന്ത്യ, മതവും സന്തോഷവും. മതമില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങള്‍, ശതമാനം.

  Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-332 is free. Click here-
https://drive.google.com/file/d/1Dr_bBC92vVBk7HysXYY8UVTBS8yRbOfX/view?usp=sharing

12/05/19

7- ജീവിതലഹരി

Malayalam eBooks-331-hobby-7-jeevithalahari
Author- Binoy Thomas, Price- free


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-331 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1SKm7wSlsLacAitxJFoiajdbme3oNOvBw/view?usp=sharing

09/05/19

7- എഡിസണ്‍ബള്‍ബ്‌

Malayalam eBooks-330-mahanmarude kadhakal-7-edisonbulb
Author- Binoy Thomas, Price- FREE
മഹാന്മാരുടെ കഥകളില്‍ തോമസ്‌ ആല്‍വാ എഡിസണ്‍ ലോകത്തിനു നല്‍കിയ പ്രകാശം വായിക്കുക.


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-330 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1r7-vrvPMin466Qga-mOuU5zTykGvvFCs/view?usp=sharing

01/05/19

10-വാക്യത്തില്‍ പ്രയോഗിക്കുക

Malayalam eBooks-329-happiness-10-vakyathil prayogikkuka
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-329 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/11gI6bVfFxj1sTly2HcZmLQked3g8feRc/view?usp=sharing

30/04/19

6-അവതാരങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-328-puranakadhakal-6-avatharangal
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-328 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/1aVvyd1Rlr28QQTvn_3UO_y3YXwFXasGd/view?usp=sharing

28/04/19

6- പുല്ലുവാസു

Malayalam eBooks-327-cherukadhakal-6-pulluvasu
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


ചെറുകഥകളില്‍ ഓരോന്നിലും നന്മയുടെ സാരാംശം ഉള്ളവയാണ്. ജീവിതഗുണമേന്മ അല്പമെങ്കിലും മെച്ചപ്പെടാന്‍ ഉപകരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.  ഒപ്പം ലളിതമായ വളച്ചു കെട്ടില്ലാത്ത നേര്‍വായനയും സാധ്യമാകും. സാഹിത്യാസ്വാദനത്തേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ സെല്‍ഫ് ഹെല്‍പ് ആകുന്ന എഴുത്ത് ഞാന്‍ ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഓരോ കഥയും അല്‍പനേരം നിങ്ങളെ ചിന്തിപ്പിക്കുമെന്നു കരുതട്ടെ. കാരണം, എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടോ കേട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കില്‍ അനുഭവിച്ചതോ ആയ ജീവിതസ്പര്‍ശമുള്ള കഥകളുടെ പരമ്പരയാകാം ഇത്! വെറും കാല്‍പനികതയും  സ്വപ്നലോകവും ഇവിടെ കുറവായിരിക്കും.

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-327, Click here-

https://drive.google.com/file/d/1qfUaC3ZyzOawXHGYojr-CIyRDGT1R6MG/view?usp=sharing