Posts

Showing posts from June, 2019

Featured Post

Best 10 Malayalam Motivational stories

Malayalam eBooks of best 10 inspiring stories are now available for 1 hour online reading. 1. നല്ല ശിഷ്യൻ സിൽബാരിപുരം രാജ്യം വീരവർമ്മൻ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലം. ഒരിക്കൽ, മന്ത്രിയുടെ മാളികയിൽ മോഷണം നടന്നു. കള്ളന്മാർ സ്വർണ്ണ സൂക്ഷിപ്പ് മുഴുവനും കൊള്ളയടിച്ചു. ഈ സംഭവത്തിൽ, രാജാവ് അങ്ങേയറ്റം ആശങ്കയിലായി. രാജ്യം മുഴുവൻ അരിച്ചുപെറുക്കിയപ്പോൾ രണ്ടുകള്ളന്മാർ കുടുങ്ങി. സ്വർണവും വീണ്ടെടുത്തു. അവർക്കു ജീവപര്യന്തം ഇരുണ്ട തടവറ വാസം വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, രാജാവിനെ കൂടുതൽ കോപാകുലനാക്കിയ കാര്യം മറ്റൊന്നായിരുന്നു - രാജ്യത്തെ പ്രധാന ഗുരുകുലത്തിൽ പഠിച്ച ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു ഈ രണ്ടു കള്ളന്മാരും. രാജാവ് ഉടന്‍തന്നെ, വീരമണി എന്നു പേരായ ഗുരുവിനെ കൊട്ടാരത്തിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി- "കള്ളന്മാരാക്കുന്ന വിദ്യയാണോ ഇത്രയും പ്രശസ്തമായ ഗുരുകുലത്തിൽ താങ്കൾ കൊടുക്കുന്നത്?" രാജാവിനു മുന്നിൽ വീരമണി ക്ഷമാപണം നടത്തി. അദ്ദേഹം ആശ്രമത്തിൽ വന്ന് വ്യസനിച്ചു. അന്ന്, ഒരു സുപ്രധാന തീരുമാനമെടുത്തു- ശിഷ്യന്മാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രമം പൂട്ടി കോസലപുരത്തേക്കു പോകുക. വീരമണിയുടെ ഭാര്യ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു -"നമ്മളെന്തിന് ഈ രാ

11-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-353-proof reading-11-shariyaya padangal-11. Author- Binoy Thomas, Price- FREE. പദങ്ങള്‍-'ക '  online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-353 is free. Click here- https://drive.google.com/file/d/1HIuyIsuFR_E5LxzDU6ptwf8XROaJOf3X/view?usp=sharing

10-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-352-proof reading-10-shariyaya padangal-10. Author- Binoy Thomas, Price- FREE. പദങ്ങള്‍-'ക '  online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-352 is free. Click here- https://drive.google.com/file/d/1UA0Z69J8AeUStDDZ1Fv2DW7RQnW2wnd2/view?usp=sharing

9-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-351-proof reading-9-shariyaya padangal-9. Author- Binoy Thomas, Price- FREE. പദങ്ങള്‍-'ക '  online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-351 is free. Click here- https://drive.google.com/file/d/1dz4vjgthDnO5gwE6Ieqh-Ov0nYeDDq4_/view?usp=sharing

8-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-350-proof reading-8-shariyaya padangal-8. Author- Binoy Thomas, Price- FREE. പദങ്ങള്‍-'ക '  online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-350 is free. Click here- https://drive.google.com/file/d/1_2n0rXfzQJDoxwmeJIY7UmfAMefxBlL-/view?usp=sharing

7-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-349-proof reading-7-shariyaya padangal-7. Author- Binoy Thomas, Price- FREE. പദങ്ങള്‍-'ഋ, എ, ഏ, ഐ, ഒ'  online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-349 is free. Click here- https://drive.google.com/file/d/17kS4Jx0R6bGUtMYOd7iMwcpaqYt-aS-k/view?usp=sharing

6-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-348-proof reading-6-shariyaya padangal-6. Author- Binoy Thomas, Price- FREE. പദങ്ങള്‍-'ഉ'  online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-348 is free. Click here- https://drive.google.com/file/d/1KqTUIljnYHTl14DWmivH4WhZzhFZhE1j/view?usp=sharing

5-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-347-proof reading-5-shariyaya padangal-5. Author- Binoy Thomas, Price- FREE. പദങ്ങള്‍-'ഇ'  online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-347 is free. Click here- https://drive.google.com/file/d/1iPg9LUkz3sNNG00NV0EDTjvXaKhbbNk9/view?usp=sharing

4-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-346-proof reading-4-shariyaya padangal-4. Author- Binoy Thomas, Price- FREE. പദങ്ങള്‍-'ആ'  online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-346 is free. Click here- https://drive.google.com/file/d/19Q1efxBxlEVwqJNIXifmdeifzdKfZVVe/view?usp=sharing

3-ശരിയായ പദങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-345-proof reading-3-shariyaya padangal-3. Author- Binoy Thomas, Price- FREE. പദങ്ങള്‍-'അ'  online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-345 is free. Click here- https://drive.google.com/file/d/1cEZZ9wMywKcA5Nmagp6znCA4io8BJ3ru/view?usp=sharing

ശരിയായ പദങ്ങള്‍-2

Malayalam eBooks-344-proof reading-2-shariyaya padangal-2.  Author- Binoy Thomas, Price- FREE. പദങ്ങള്‍-'അ'  online browser reading→download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-344 is free. Click here- https://drive.google.com/file/d/1JHTpF6uCYVYCkwHj5HxL-4nH95IK-4NQ/view?usp=sharing