08/03/2019

7- മണല്‍ചാക്കുകള്‍

Malayalam eBooks-275-nadodikkadhakal-7-manalchakkukal' is a series of folk tales. This traditional simple common stories are adopted from various Indian states, Russia, China, USA, Turkey, Germany, Greece, African nations etc. Author- Binoy Thomas, format-pdf,  price- FREE

നാടോടിക്കഥകള്‍ -7-മണല്‍ചാക്കുകള്‍.    ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ മുഴുവനും പ്രചാരമുള്ള വായിക്കപ്പെടുന്ന മികച്ചൊരു വിഭാഗമാണ്‌ ഇത്തരം നാട്ടുകഥകള്‍. കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും റഷ്യ, ചൈന, അമേരിക്ക, ആഫ്രിക്കന്‍രാജ്യങ്ങള്‍, തുര്‍ക്കി, ഗ്രീസ്, ജര്‍മനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെയും മറ്റും നാടന്‍കഥകള്‍ ഇവിടെ വായിക്കാം.


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-275, Click here-

https://drive.google.com/file/d/15Mf8uJ-_2tOY7batrKj4HKPUFiCK59Sa/view?usp=sharing