(775) വലയിൽ അകപ്പെട്ട മാൻ

 ഒരു കുളത്തിലെ ആമയായി ബോധിസത്വൻ അവതരിച്ചു. കുളക്കരയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന മരംകൊത്തിയും അതുവഴി വന്നിരുന്ന മാനും കൂട്ടുകാരായി മാറി. പിന്നെ, മൂവരും ചങ്ങാത്തം കൂടി.

അങ്ങനെയിരിക്കെ, എവിടെ നിന്നോ വന്ന ഒരു വേട്ടക്കാരൻ കുളത്തിനരികത്തായി രാത്രിയിൽ വല വിരിച്ചു. മാൻ, പതിവു പോലെ ഓടിച്ചാടി അങ്ങോട്ടു വന്നപ്പോൾ വലയിൽ കുടുങ്ങി. അതുകണ്ട്, മരംകൊത്തി ആമയോടു പറഞ്ഞു - "നിന്റെ പല്ലുകൾക്ക് മൂർച്ച ഉണ്ടല്ലോ. വേഗം, വല മുറിച്ചു മാനിനെ രക്ഷിക്ക്"

ആമ പേടിയോടെ പറഞ്ഞു - "ഞാൻ മുറിക്കാം. പക്ഷേ, വേട്ടക്കാരൻ വന്നാൽ എന്നെ പിടികൂടും. കാരണം, ഇഴഞ്ഞ് കുളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ പതിയെ മാത്രമേ എനിക്കു സാധിക്കുകയുള്ളൂ"

മരംകൊത്തി: "നീ മുറിച്ചോളൂ. ഞാൻ അതിനുള്ള സൂത്രം ചെയ്യാം"

മരംകൊത്തി വേഗം പറന്ന് വേട്ടക്കാരന്റെ വീടിനു മുന്നിലെത്തി. അയാൾ ചാക്കും കത്തിയുമായി ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മരംകൊത്തി അവന്റെ ചുറ്റിനും പറന്ന് ചിലയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി.

"ഛെ! ദുശ്ശകുനം! തിരികെ വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങാം" അയാൾ പിറുപിറുത്തു. പിന്നീട്, രണ്ടു തവണ ഇതേ കാര്യം തന്നെ മരംകൊത്തി ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ കുറെ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു.

അയാൾ, വലയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ പൊട്ടിയ വലയ്ക്ക് ഇടയിലൂടെ മാൻ രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടി. അതേസമയം, ആമ ഇഴഞ്ഞ് കുളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ല. വേട്ടക്കാരൻ ആമയെ പിടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ മാൻ തിരികെ ഓടിയെത്തി വേട്ടക്കാരന്റെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു. കുറെ ദൂരം മാനിന്റെ പിറകേ പോയ സമയത്ത് ആമ കുളത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്കു പോയി. മാൻ, അതിവേഗം കൊടുംകാട്ടിൽ ഒളിച്ചു.

അങ്ങനെ, ആപത്തിൽ പരസ്പരം സഹായിക്കുന്നവരാണ് യഥാർഥ കൂട്ടുകാരെന്ന് അവർക്കു മനസ്സിലായി.

Written by Binoy Thomas, Malayalam eBooks-775 - Jataka Stories- 45, PDF-https://drive.google.com/file/d/1fbCfXCoxQIqRHxEpJuX59m2B6J4kJGR_/view?usp=drivesdk

Comments

POPULAR POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

അറബിക്കഥകള്‍ -1

Opposite words in Malayalam

ചെറുകഥകള്‍

ഹോജ-മുല്ലാ-കഥകള്‍ -1