(712) മണ്ണിലെ നിധി

 ഒരു കൃഷിക്കാരന് കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ടായിട്ടും വേണ്ടത്ര പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായില്ല. കാരണം, അയാളുടെ രണ്ട് ആൺമക്കളും മടിയന്മാർ ആയിരുന്നു.

കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൃഷിക്കാരന് വാർധക്യത്തിന്റെ ക്ഷീണം തോന്നിത്തുടങ്ങി. ഈ മക്കളെ എങ്ങനെ നന്നാക്കാമെന്നായി അയാളുടെ ചിന്ത.

അവരെ വിളിച്ചിട്ടു പറഞ്ഞു - "ഞാൻ ഒരു നിധി രണ്ടു തെങ്ങുകൾക്കിടയിലെ മണ്ണിൽ ഒളിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് "

ഇതു പറഞ്ഞ ശേഷം അയാൾ മരിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ, തൂമ്പയുമായി തെങ്ങിനിടയിൽ രണ്ടു പേരും കിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ, അവർ പറമ്പു മുഴുവനും കിളച്ചിട്ടും യാതൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അതു കഴിഞ്ഞ് മഴക്കാലം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇളകിയ മണ്ണിലേക്ക് വെള്ളം നന്നായി ഇറങ്ങി. അടുത്ത വിളവെടുപ്പിൽ വലിയ ഉൽപാദനമാണു കിട്ടിയത്. അതു വിറ്റ് ധാരാളം പണം കിട്ടിയപ്പോൾ മക്കൾ പറഞ്ഞു - "ഇതായിരുന്നു അച്ഛൻ പറഞ്ഞ നിധി!"

പിന്നീടുള്ള കാലത്ത്, അവർ മടി കൂടാതെ മണ്ണിൽ അധ്വാനിച്ചു പുരോഗതി നേടി.

Written by Binoy Thomas, Malayalam eBooks-712 -Aesop stories -108, PDF -https://drive.google.com/file/d/1a3hDPLo36bxgdtDgwhynmHs9J5hyBQ7Q/view?usp=drivesdk

Comments

MOST POPULAR POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

Opposite words in Malayalam

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

ചെറുകഥകള്‍

ഹോജ-മുല്ലാ-കഥകള്‍ -1