Skip to main content

(686) പൂച്ചകളുടെ പാൽക്കട്ടി

 രണ്ടു ചങ്ങാതിപ്പൂച്ചകൾ ആഹാരം തേടി നടക്കുകയായിരുന്നു. അവർ ഒരുമിച്ച് ഒരു വീട്ടിലെ അടുക്കളയിലേക്ക് പതുങ്ങിക്കയറി.

ഒരു വലിയ പാൽക്കട്ടിയാണ് അവരുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടത്. ഒന്നാമൻ അത് കടിച്ചെടുത്ത് ഓടി. രണ്ടാമൻ കൂടെയും. അല്പദൂരം മാറി അതൊരു ഇലയിൽ വച്ചു.

ഒന്നാമൻ പറഞ്ഞു - "നമുക്ക് ഇതു രണ്ടായി മുറിച്ച് തുല്യമായി പങ്കിട്ടു തിന്നാം"

രണ്ടാമൻ മുറിച്ചപ്പോൾ ഒരു കഷണം ചെറുതും ഒരെണ്ണം വലുതുമായി. അപ്പോൾ ഒന്നാമൻ നിർദ്ദേശിച്ചു - "ഇതിൻ്റെ നീളം ഒരുപോലെയല്ല. വലുത് ഞാനെടുക്കാം. നീ ചെറുത് എടുത്തോളൂ"

അന്നേരം, രണ്ടാമത്തെ പൂച്ച പറഞ്ഞു - "അതു ശരിയല്ല. തുല്യനീളമാക്കണം"

കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് അവർ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി. ആ സമയത്ത്, ഇതെല്ലാം കണ്ടു കൊണ്ട് മരത്തിൽ ഇരുന്ന കുരങ്ങൻ താഴേക്കു ചാടി - "ഞാൻ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം. രണ്ടു കഷണങ്ങളും തുല്യ നീളമാക്കിത്തരാം"

എന്നിട്ട്, ഒരു കഷണം പാൽക്കട്ടി കുറച്ചു കൂടുതൽ അവൻ തിന്ന് മറ്റേതിനേക്കാൾ വീണ്ടും നീള വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കി!

വീണ്ടും പൂച്ചകൾ തർക്കം തുടങ്ങി. പിന്നെയും കുരങ്ങൻ മധ്യസ്ഥനായി ചമഞ്ഞ് നീളം കൂടിയ പാൽക്കട്ടി കടിച്ചു തിന്ന് മന:പൂർവ്വമായി നീള വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കി പറ്റിച്ചു.

അപ്പോഴും പൂച്ചകൾ വലിപ്പച്ചെറുപ്പം മാത്രമേ ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ. അങ്ങനെ, അവസാനത്തെ ചെറുകഷണം കൂടി കുരങ്ങൻ അകത്താക്കി. എന്നിട്ട്, ചാടി മരത്തിൽ കയറി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു - " നോക്കൂ... ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചില്ലേ? ഹി...ഹി...."

അപ്പോഴാണ് പൂച്ചകൾക്ക് പാൽക്കട്ടി മുഴുവനും കുരങ്ങൻ്റെ വയറ്റിലായ ബോധം വീണത്. പൂച്ചകൾ വിഷമത്തോടെ തിരിഞ്ഞു നടന്നു. കുരങ്ങൻ ഉന്മേഷത്തോടെ മരത്തിലൂടെ കുത്തിമറിഞ്ഞു.

ഗുണപാഠം - തർക്കങ്ങൾ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല. അത്, വിലപ്പെട്ട സമയവും ഊർജ്ജവും പാഴാക്കും.

Written by Binoy Thomas, Malayalam eBooks - 686- Aesop Series - 95, PDF -https://drive.google.com/file/d/1BQqSTZBOLnJhy7cHn6WdO1xOWB29Shzp/view?usp=drivesdk

Comments

Popular posts from this blog

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(Malayalam eBooks-532)Vakyathil prayogikkuka CBSE CLASS 10 Malayalam -യുദ്ധത്തിന്റെ പരിണാമം Malayalam sentence making (വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുക) 1. പ്രീണിപ്പിക്കുക - കാര്യം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി രാമു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. 2. മോഹാലസ്യപ്പെടുക - മകന്റെ അപകട വാർത്ത കേട്ട് അമ്മ മോഹാലസ്യപ്പെട്ടു. 3. ഹൃദയോന്നതി - കൂട്ടുകാരുടെ ഹൃദയോന്നതി മൂലം രാമുവിന് പുതിയ വീട് ലഭിച്ചു. 4. ആശ്ലേഷിക്കുക - ഓട്ടമൽസരത്തിൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ രാമുവിനെ അമ്മ ആശ്ലേഷിച്ചു. 5. ജനസഹസ്രം - തൃശൂർ പൂരത്തിന് ജനസഹസ്രങ്ങൾ സാക്ഷിയായി. 6. വ്യതിഥനാകുക - പരീക്ഷയിൽ മാർക്കു കുറഞ്ഞതിൽ രാമു വ്യതിഥനായി. 7. പേടിച്ചരണ്ടു - പോലീസിനെ കണ്ട കള്ളന്മാർ പേടിച്ചരണ്ട് ഓടിയൊളിച്ചു. 8. ലംഘിക്കുക - ഗതാഗതനിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നത് കുറ്റകരമാണ്. 9. നിറവേറ്റുക - അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായി രാമു പഠിച്ച് ഡോക്ടറായി. 10. ശുണ്ഠി - പുതിയ സൈക്കിൾ വാങ്ങാത്തതിനാൽ രാമു അമ്മയോടു ശുണ്ഠിയെടുത്തു. 11. പ്രതിസംഹരിക്കുക - നദീജലം പങ്കിടാമെന്നു രാജാവ് തീരുമാനിച്ചതു ശത്രുരാജ്യത്തിന്റെ പോർവിളി പ്രതിസംഹരിച്ചു. 12. നിരാമയൻ - പത്തു ദിവസത്തെ ധ്യാനത്തിന്റെ ഫലമായി സന്യാസി ന

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

മലയാളം എതിർ ലിംഗം പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം ആൺ (പുരുഷൻ) എങ്കിൽ പുല്ലിംഗം (pullingam, Masculine gender) എന്നാകുന്നു. പെൺ (സ്ത്രീ) എന്നാണെങ്കിൽ സ്ത്രീലിംഗം (sthreelingam, feminine gender) ആകുന്നു. സ്‌ത്രീപുരുഷഭേദം തിരിച്ചു പറയാൻ പറ്റാത്തവയെ നപുംസകലിംഗം (neuter) എന്നു പറയുന്നു. കള്ളൻ - കള്ളി - കള്ളം എന്നിവ യഥാക്രമം ഒരു ഉദാഹരണം. ആണും പെണ്ണും ചേർന്നതിനെ ഉഭയ ലിംഗം (bisexual) എന്നും പറയും. എന്താണ് എതിർലിംഗം? പരീക്ഷകളിലും മറ്റും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒന്നാണിത്. അതായത്, മേൽപറഞ്ഞവ ഏതെങ്കിലും ചോദ്യത്തിൽ നൽകി അതിനു പറ്റുന്ന എതിരായ ലിംഗം എഴുതണം. List of opposite genders (എതിർ ലിംഗം ലിസ്റ്റ് ) അധ്യാപകൻ - അധ്യാപിക അച്ഛൻ - അമ്മ അനിയൻ - അനിയത്തി ആൺകുട്ടി - പെൺകുട്ടി അഭിഭാഷകൻ - അഭിഭാഷക അധിപൻ - അധിപ അവൻ - അവൾ അനിയൻ - അനിയത്തി അന്ധൻ - അന്ധ അനുഗൃഹീതൻ - അനുഗൃഹീത അഭിനേതാവ് - അഭിനേത്രി അപരാധി - അപരാധിനി ആതിഥേയൻ - ആതിഥേയ ആങ്ങള - പെങ്ങൾ ആചാര്യൻ - ആചാര്യ ഈശ്വരൻ - ഈശ്വരി ഇവൻ - ഇവൾ ഇഷ്ടൻ - ഇഷ്ട ഇടയൻ - ഇടയത്തി ഉപാദ്ധ്യായൻ - ഉപാദ്ധ്യായി ഉദാസീനൻ - ഉദാസീന ഊരാളി - ഊരാട്ടി ഉത്തമൻ - ഉത്തമ എമ്പ്ര

Best 10 Malayalam Motivational stories

Malayalam eBooks of best 10 inspiring stories are now available for 1 hour online reading. 1. നല്ല ശിഷ്യൻ സിൽബാരിപുരം രാജ്യം വീരവർമ്മൻ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലം. ഒരിക്കൽ, മന്ത്രിയുടെ മാളികയിൽ മോഷണം നടന്നു. കള്ളന്മാർ സ്വർണ്ണ സൂക്ഷിപ്പ് മുഴുവനും കൊള്ളയടിച്ചു. ഈ സംഭവത്തിൽ, രാജാവ് അങ്ങേയറ്റം ആശങ്കയിലായി. രാജ്യം മുഴുവൻ അരിച്ചുപെറുക്കിയപ്പോൾ രണ്ടുകള്ളന്മാർ കുടുങ്ങി. സ്വർണവും വീണ്ടെടുത്തു. അവർക്കു ജീവപര്യന്തം ഇരുണ്ട തടവറ വാസം വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ, രാജാവിനെ കൂടുതൽ കോപാകുലനാക്കിയ കാര്യം മറ്റൊന്നായിരുന്നു - രാജ്യത്തെ പ്രധാന ഗുരുകുലത്തിൽ പഠിച്ച ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു ഈ രണ്ടു കള്ളന്മാരും. രാജാവ് ഉടന്‍തന്നെ, വീരമണി എന്നു പേരായ ഗുരുവിനെ കൊട്ടാരത്തിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി- "കള്ളന്മാരാക്കുന്ന വിദ്യയാണോ ഇത്രയും പ്രശസ്തമായ ഗുരുകുലത്തിൽ താങ്കൾ കൊടുക്കുന്നത്?" രാജാവിനു മുന്നിൽ വീരമണി ക്ഷമാപണം നടത്തി. അദ്ദേഹം ആശ്രമത്തിൽ വന്ന് വ്യസനിച്ചു. അന്ന്, ഒരു സുപ്രധാന തീരുമാനമെടുത്തു- ശിഷ്യന്മാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രമം പൂട്ടി കോസലപുരത്തേക്കു പോകുക. വീരമണിയുടെ ഭാര്യ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു -"നമ്മളെന്തിന് ഈ രാ