8- വാക്സിന്‍

Malayalam eBooks-505-science-8-vaccine
Author- Binoy Thomas, Price- FREE


വാക്സിന്‍, വാക്സിനേഷന്‍, ലൂയി പാസ്ചര്‍, എഡ്വാര്‍ഡ് ജെന്നെര്‍, വസൂരി, പേവിഷബാധ എന്നിവ വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകം.

 Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-505 is free.  Click here-

MOST VIEWED POSTS

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

Best 10 Malayalam Motivational stories

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam