10- എഡിസണ്‍ എന്ന പ്രതിഭ

Malayalam eBooks-337-great stories-10-edison enna prathibha.(Thomas alva edison, usa scientist)
Author- Binoy Thomas, Price- FREE
തോമസ്‌ ആല്‍വാ എഡിസണ്‍, അമേരിക്കന്‍ സയന്റിസ്റ്റ്, ശാസ്ത്രഞ്ജന്‍.


Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-337 is free. Click here-

https://drive.google.com/file/d/17E_TtCSQFUilPLXRSq7Ypie4Dg4ZXj73/view?usp=sharing

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

Opposite words in Malayalam

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam