12- വെട്ടാന്‍ വരുന്ന പോത്ത്

Malayalam eBooks-319-daivavishwasm-12-vettan varunna poth
Author- Binoy Thomas, Price- FREE

Online browser reading →download →offline reading of this safe Google Drive PDF file-319, Click here-

https://drive.google.com/file/d/1oSS4AaQq4nbRBNSeNGBNqTFyHGgrt0YN/view?usp=sharing