09/05/2018

6-കഴുതക്കാര്യം

Malayalam eBooks-239-nadodikkadhakal-6-kazhuthakkaryam' is a series of folk tales. This traditional simple common stories are adopted from various Indian states, Russia, China, USA, Turkey, Germany, Greece, African nations etc. Author- Binoy Thomas, format-pdf,  price- FREE

നാടോടിക്കഥകള്‍ -6-സത്യസന്ധതയുടെ പ്രതിഫലം.  ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ മുഴുവനും പ്രചാരമുള്ള വായിക്കപ്പെടുന്ന മികച്ചൊരു വിഭാഗമാണ്‌ ഇത്തരം നാട്ടുകഥകള്‍. കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും റഷ്യ, ചൈന, അമേരിക്ക, ആഫ്രിക്കന്‍രാജ്യങ്ങള്‍, തുര്‍ക്കി, ഗ്രീസ്, ജര്‍മനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെയും മറ്റും നാടന്‍കഥകള്‍ ഇവിടെ വായിക്കാം.


Online browser reading →download
 offline reading of this safe Google Drive PDF file-239, Click here-

https://drive.google.com/file/d/1okWXKHdOJqEmxm0fWWkJjxlRPODglsmr/view?usp=sharing