18/03/2018

3-കരിന്തണ്ടന്‍

This is a Malayalam digibook  series. eBooks-228-kadappadu-3-'karinthandan' discusses some stories of thankful characters, obligation, kadappadu, nandi, Thamarassery churam, ghat road, kozhikod, tribal, clan, adivasi, wayanad, lakkidi, chain tree, karimthandan, paniyar etc. Author- Binoy Thomas, price-FREE

നന്ദി, കടപ്പാട്, എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ ചില ഓര്‍മപ്പെടുത്തലും മുന്‍കരുതലുകള്‍, നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ എന്നിവ നല്ലൊരു ജീവിതത്തിനായി 'കരിന്തണ്ടന്‍' വായിക്കാം. താമരശ്ശേരി ചുരം, വയനാട്, ലക്കിടി, ചെയിന്‍മരം, ചങ്ങലമരം, കോഴിക്കോട്, ആദിവാസികള്‍,  പണിയ ഊര് സമുദായം...
മനുഷ്യന്റെ നന്ദികേടും ചതിയും തുറന്നുകാട്ടുന്ന ഒരു കഥ.
    
To read online browser/ download/ offline of this safe Google Drive PDF file-228, click here-
https://drive.google.com/file/d/1VqKqK4LS-CUgJiIZKfPcor7V85EWTCUv/view?usp=sharing

malayalamplus.com domain name& private registration renewal, privacy setting charges, ican fees, tax എന്നിവയൊക്കെ ഓരോ വര്‍ഷവും കൂടിവരികയാണ്. എങ്കിലും advertisement, link, shopping cart, app download എന്നീ വരുമാനങ്ങള്‍ക്കായി വായനക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും പൂര്‍ണമായും സൗജന്യമായി വായിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന അപൂര്‍വ വെബ്സൈറ്റ് !

ഇങ്ങനെ, സൗജന്യമായി ആയിരക്കണക്കിനു മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്കുകള്‍ നല്‍കാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്‍റെ വളര്‍ച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഹൃദയര്‍ donation/contribution ചെയ്യുന്നതിനായി 'About/contact' പേജ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.
ലോകമെങ്ങും സ്നേഹവും നന്മയും വ്യാപിക്കാനുള്ള എന്‍റെ ശ്രമത്തില്‍   നിങ്ങളും പങ്കാളിയാകൂ!