13-വായന

'eBook-197-quotes-6-reading-library' is a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as Malayalam eBooks. Author- Binoy Thomas, format-PDF, price-free
മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ പുസ്തകം,വായന,ഗ്രന്ഥശാല,ലൈബ്രറി  എന്ന വിഷയത്തില്‍  മഹത് വചനങ്ങള്‍  ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലേക്ക്... 
To download this pdf ebook file, click here-

https://drive.google.com/file/d/1A9zUtJAcqEQreSMYxpVh8JvB_-WNheTI/view?usp=sharing

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam