(854) നിറത്തിന്റെ തർക്കം

 കുതിരയും കഴുതയും കൂട്ടുകാരായിരുന്നു.

ഒരു ദിവസം, അവർ കാട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഓറഞ്ച് നിലത്തു വീണു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു.

അതു കണ്ടിട്ട് കഴുത ആ പഴത്തിന്റെ നിറം നീലയാണെന്ന് പറഞ്ഞു.

പക്ഷേ, കുതിര അതിനു ഓറഞ്ച് നിറമാണെന്ന് അവനോടു പറഞ്ഞു.

പക്ഷേ, കുതിരയ്ക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല.

അവൻ കഴുതയെ തിരുത്താൻ തുടങ്ങി.

എങ്കിലും, കഴുത സ്വന്തം അഭിപ്രായത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു.

അങ്ങനെ രണ്ടു പേരും വഴക്കിട്ടപ്പോൾ മറ്റു മൃഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓടി വന്നു.

ഈ തർക്കത്തിന് പരിഹാരം കാണാനായി സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയുടെ താഴെ അവരെല്ലാം ഒന്നിച്ചു കൂടി.

കാര്യങ്ങൾ കേട്ടതിനു ശേഷം സിംഹം പറഞ്ഞു - "ഇതിനുള്ള ശിക്ഷയായി കുതിര ഈ ഗുഹയുടെ മുകളിൽ കയറി ഈ ദിവസം മുഴുവൻ പട്ടിണി കിടക്കട്ടെ"

അന്നേരം, മൃഗങ്ങൾ അമ്പരന്നു. എന്താണ് ഇങ്ങനെ ശിക്ഷ കുതിരയ്ക്ക് വന്നത്? 

ചോദ്യം:

അതിന് സിംഹം പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തായിരുന്നു ?

ഉത്തരം - കഴുത കാട്ടിലെ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മൃഗമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ കുതിര തർക്കിച്ചതു മൂലം ഈ കാട്ടിൽ മൃഗങ്ങളുടെ കലാപം വരെ ഉണ്ടാകാം.

Written by Binoy Thomas. Malayalam eBooks-854 - I. Q - 27, PDF -https://drive.google.com/file/d/1h_MspnYFS6LAtkKV9QVEDhcNxKhNwKnz/view?usp=drivesdk

Comments

MOST VIEWED POSTS

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

Best 10 Malayalam Motivational stories

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam