(696) വണ്ടും മുയലും

 ഒരു കാട്ടിൽ, മുയലും വണ്ടും കൂട്ടുകാരായി കഴിഞ്ഞു വന്നിരുന്ന സമയം. ഒരു ദിനം, അവർ വിശ്രമിക്കുന്ന നേരത്ത് കഴുകൻ മിന്നൽ വേഗത്തിൽ മുയലിനെ റാഞ്ചി.

വണ്ട്, കഴുകനു പിന്നാലെ പറന്നു. കഴുകൻ ഉയർന്നു പറന്ന്, പാറയുടെ മുകളിൽ മുയലുമായി ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു. ഉടൻ , വണ്ട് അവിടെ പാഞ്ഞെത്തി അപേക്ഷിച്ചു - "ഹേയ്! താങ്കൾ ദയവായി എൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ വെറുതെ വിടണം. എൻ്റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതിയെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് ആലോചിക്കാനേ വയ്യ!"

പക്ഷേ, കഴുകൻ വണ്ടിനെ പരിഹസിച്ചു - "നീ പക്ഷികളുടെ രാജാവായ എന്നോടാണു സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് വല്ലതും ബോധമുണ്ടോ? വെറും ഒരു വണ്ട് എന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നു?"

വണ്ട് ദയനീയമായി നിലവിളിച്ചെങ്കിലും കഴുകൻ അതൊന്നും ചെവിക്കൊള്ളാതെ മുയലിനെ കീറിത്തിന്നു.

ആ സമയം, വണ്ട് അടുത്തുള്ള മരപ്പൊത്തിലേക്കു പറന്നു കയറി. അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോപം ഇരച്ചുകയറി. കഴുകൻ തീറ്റി കഴിയാനായി വണ്ടു കാത്തു നിന്നു. പിന്നീട്, കഴുകൻ വിശ്രമിക്കാനായി കൂട്ടിലേക്കു പറന്നതിനു പിറകേ, വണ്ടും പറന്നു. കാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മരത്തിലെ ശാഖയിൽ കഴുകൻ്റെ കൂട് വണ്ടിനു കാണാനായി.

വണ്ട്, ആ മരത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള ശിഖരത്തിലെ തടിപ്പൊത്തിൽ താമസം തുടങ്ങി. ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഴുകൻ കൂട്ടിൽ മുട്ടയിട്ടു. കഴുകൻ വളരെ ചുരുക്കമായി മാത്രം കൂടിനു വെളിയിലേക്കു പോകുന്ന സമയത്ത്, വണ്ട് ആ മുട്ടകൾ ശക്തിയായി പറന്നു ചെന്ന് ഇടിച്ച് താഴേക്കിട്ടു.

കഴുകന് മുട്ട നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെന്നു മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെയും പലതവണ കഴുകൻ മുട്ടയിട്ടെങ്കിലും വണ്ട് അതെല്ലാം താഴെയിട്ടു. ഒരു കുഞ്ഞിനെപ്പോലും കഴുകനു കിട്ടിയില്ല. ആ മനോവിഷമത്തിൽ കഴുകൻ ക്ഷീണിതനായി. ആഹാരം പോലും നേരത്തു കിട്ടാതെ വിഷമത്തോടെ കഴുകൻ ജീവൻ വെടിഞ്ഞു.

ഗുണപാഠം - നിസ്സാരനെന്നു വിചാരിച്ച് ചെറിയവരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. അവരുടെ പ്രഹര ശേഷിയെ അവഗണിക്കരുത്.

Written by Binoy Thomas, Malayalam eBooks - 696- Aesop  stories -98, PDF -https://drive.google.com/file/d/1QIGZJXvAtp4lv69OFnAGTHmxB-XSgUsy/view?usp=drivesdk

Comments

Popular posts from this blog

Best 10 Malayalam Motivational stories

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം