(692) അക്ബറിൻ്റെ സ്വപ്നം

 ഒരു ദിവസം, അക്ബർ ചക്രവർത്തി രാവിലെ ഉറക്കമുണർന്നത് വളരെ ദു:ഖിതനായിട്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇതാണ്- അദ്ദേഹം ഒരു ദുസ്വപ്നം  കണ്ടിരിക്കുന്നു.

രാവിലെ, രാജാവ് തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ജ്യോതിഷിയെ കണ്ടയുടൻ കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു - "എൻ്റെ പല്ലു മുഴുവൻ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ടാണ് സ്വപ്നം കണ്ടത് "

ജ്യോതിഷി മടിക്കാതെ വിവരം ധരിപ്പിച്ചു - " അങ്ങയുടെ ബന്ധു ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങേയ്ക്കു മുൻപു തന്നെ മരണമടയും!"

ഇതു കേട്ടപ്പോൾ അക്ബറിന് വിഷമവും ദേഷ്യവും ഒന്നിച്ചു വന്നു - "മേലിൽ, എൻ്റെ കൺമുന്നിൽ വന്നു പോകരുത് !''

ജ്യോതിഷം വശമില്ലെങ്കിലും ബീർബലിനോട് സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വിശദീകരിക്കാൻ അക്ബർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഉടൻ ,ബീർബൽ പറഞ്ഞു - " അങ്ങയുടെ ബന്ധുജനങ്ങളേക്കാൾ ദീർഘായുസ് അങ്ങേയ്ക്കായിരിക്കും!"

ഈ മറുപടിയിൽ രാജാവിന് ഏറെ സന്തോഷം തോന്നിയതിനാൽ ബീർബലിനു സമ്മാനങ്ങളും ലഭിച്ചു.

ജ്യോതിഷിയും ബീർബലും ഒരേ ആശയം തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നു സാരം.

Written by Binoy Thomas, Malayalam eBooks - 692-Birbal stories -9 PDF -https://drive.google.com/file/d/1Bq-3n57ePgc4awwrG9Z5pAsG4hW_Q5Ry/view?usp=drivesdk

Comments

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam