(647) പാമ്പിൻ്റെ നന്ദിപ്രകടനം

 ആ മനുഷ്യന് ഒന്നിനെയും പേടിയില്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ, വന്യമൃഗങ്ങളുടെ വിഹാരമായിരുന്ന വനത്തിൽ പോയി വിറകു ശേഖരിക്കാൻ എന്നും അയാൾ പോകും.

ഒരു ദിവസം - മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പും മഞ്ഞും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ കമ്പിളി വസ്ത്രമായിരുന്നു അവൻ ധരിച്ചിരുന്നത്. തിരികെ വരുന്ന വഴിയിൽ ഒരു പാമ്പിൻകുഞ്ഞ് മരവിച്ച് ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അലിവു തോന്നി. തൻ്റെ കമ്പിളിയുടെ തുമ്പിൽ അതിനെ പൊതിഞ്ഞു. കുറെ ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാമ്പിന് അനക്കം വച്ചു.

അയാൾ കൈ കൊണ്ട് നിലത്തു വച്ചതും പാമ്പ് ആഞ്ഞു കൊത്തി! എന്നിട്ട്, കരിയിലക്കിടയിൽ മറഞ്ഞു. അയാളുടെ കണ്ണിൽ ഇരുട്ടു കയറി.

ഗുണപാഠം - ഉഗ്രവിഷമുള്ളവരെ ആപത്തിൽപ്പോലും സഹായിക്കരുത്.

Written by Binoy Thomas, Malayalam eBooks - 647- Aesop Story Series - 68 PDF file -https://drive.google.com/file/d/13QALaam-Vrt0luc1Y5xsN996JoNE4-xh/view?usp=drivesdk

Comments

MOST POPULAR POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

Opposite words in Malayalam

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

ചെറുകഥകള്‍

ഹോജ-മുല്ലാ-കഥകള്‍ -1