05/02/23

(636) കോഴിയും വജ്രവും

 ഒരിക്കൽ, പൂവൻകോഴി തീറ്റി തേടി മണ്ണു ചിക്കിച്ചികയുകയായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ, കൂർത്ത നഖമുള്ള കാലിൽ തിളക്കമുള്ള എന്തോ ഒന്നു തട്ടി. അവൻ ശക്തിയായി ചികഞ്ഞപ്പോൾ അത് മണ്ണിൽ നിന്നും പൊങ്ങി വന്നു. വലിയ ഒരു വജ്രക്കല്ല്!

അന്നേരം, പൂവൻകോഴി വജ്രത്തെ നോക്കി പറഞ്ഞു - "എൻ്റെ യജമാനൻ നിന്നെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ നേട്ടമായി ആഹ്ലാദിച്ച് തുള്ളിച്ചാടുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, നീ എത്രമാത്രം വിലപിടിച്ചതാണെങ്കിലും എനിക്ക് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. കേവലം, ഒരു നെന്മണിയാണ് നിന്നേക്കാൾ എനിക്കു വലുത്!"

ഗുണപാഠം - ഒരു കാര്യം അമൂല്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ അത് അർഹിക്കുന്നവർക്കു ലഭിക്കണം.

Malayalam eBooks - 636- Aesop stories - 57- PDF file Written by Binoy Thomas -https://drive.google.com/file/d/1fVwwDl96GvGHpY_9SY_p5s2iih2ip_kd/view?usp=drivesdk

No comments: