സർവ വ്യാപിയായ ദൈവം!

Malayalam e-books for spiritual health, read online now! 

സിൽബാരിപുരംദേശത്ത് പ്രശസ്തമായ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അനേകം ഭക്തർ എത്തിയിരുന്നു. ഒരിക്കൽ, ഗുരുജി ആ വഴി നടന്നു പോകുകവേ, ഒരുവൻ അദ്ദേഹത്തോടു ചോദിച്ചു -

"ഗുരുവേ, ദൈവം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ സങ്കൽപം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവത്തോടു പ്രാർഥിക്കാനായി ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ആളുകൾ വരുന്നത് എന്തിനാണ്?"

ഗുരുജി പറഞ്ഞു - "താങ്കൾ എന്റെ കുടെ വരിക. ഞാൻ ഉത്തരം കാട്ടിത്തരാം"

അവർ നടന്ന് ഗുരുജിയുടെ ആശ്രമത്തിലെത്തി. വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ പ്രാർഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നാൽ, ആ സമയത്ത് ഒരു ശിഷ്യൻ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി കാടിനുള്ളിലേക്ക് നടന്നു. ഗുരുജിയും അയാളും ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ശിഷ്യനെ പിന്തുടർന്നു.

ശിഷ്യൻ കണ്ണടച്ച് ഒരു മരച്ചുവട്ടിലിരുന്ന് ഉഗ്രമായി പ്രാർഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞ് കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ ഗുരുജിയും അപരിചിതനും തൊട്ടു മുന്നിൽ !

ശിഷ്യനോട് സംശയം ചോദിക്കാൻ ഗുരുജി അപരിചിതന് അനുവാദം കൊടുത്തു.

അയാൾ ചോദിച്ചു -

"ഈശ്വരൻ സർവ വ്യാപിയായി തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഉണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം. പക്ഷേ, നീ എന്തിനാണ് ഈ കാട്ടിൽ വന്നു പ്രാർഥിക്കുന്നത്?"

"ഈശ്വരൻ എല്ലാം അറിയുന്നവനും എല്ലായിടത്തും ഒരു പോലെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവനുമാണ്. എന്നാൽ, ഞാനോ? ഞാൻ ദുർബലനാകയാൽ, എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല. എനിക്ക് പ്രാർഥിക്കാൻ ഏകാഗ്രത കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കാട്ടിലേക്കു വരുന്നത്"

"അങ്ങനെയെങ്കിൽ, ക്ഷേത്രം എന്തിനാണ് പണിതിരിക്കുന്നത്?"

"അതും ഭക്തരുടെ ശ്രദ്ധ പോകാതെ പ്രാർഥിക്കാനുള്ള പൊതു സ്ഥലമാണ്. എനിക്ക് അവിടെയും ശ്രദ്ധ കുറയുന്നതിനാൽ കാട് തന്നെയാണ് എന്റെ ദേവാലയം"

അവന്റെ മറുപടിയിൽ അപരിചിതനും ഗുരുജിയും സംതൃപ്തരായി.

ആശയം -  പ്രാര്‍ത്ഥനാ വേളയില്‍ പൂര്‍ണമായ ഏകാഗ്രതയും ശ്രദ്ധയും ആവശ്യമാണ്. ഇക്കാലത്ത്, പല പ്രാര്‍ത്ഥനകളും ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ പോലെ അധ:പതിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രാര്‍ത്ഥനയില്‍ ബഹളങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല. ആളുകള്‍ കൂടുന്തോറും ശ്രദ്ധ പതറാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുന്നു. ആയതിനാല്‍, ഓരോ വ്യക്തിയും അവര്‍ക്ക്‌ കൂടുതല്‍ ഉഗ്രമായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാനുള്ള ഇടം കണ്ടെത്തുമല്ലോ.

Comments

MOST VIEWED POSTS

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

Best 10 Malayalam Motivational stories

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam