30/09/2017

വിമര്‍ശനകഥകള്‍-2

This Malayalam 'eBooks-93-vimarshana-kathakal-2-vinodayathra' is a series of satire, protest, criticism towards anti-social activities, negligence, evils, family crisis, hypocrisy, crimes, bad habit  etc. Author- Binoy Thomas, format-PDF, price-FREE

'വിമര്‍ശന-കഥകള്‍--2-'വിനോദ'യാത്ര'  മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ പൊങ്ങച്ചം, സാമൂഹിക തിന്മകള്‍, അനാചാരങ്ങള്‍, ദുഷിച്ച പ്രവണതകള്‍ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന വിമര്‍ശന കഥകള്‍,ആക്ഷേപഹാസ്യം അടങ്ങിയ 
ഓണ്‍ലൈന്‍ ഇ-ബുക്സ് വായനയിലേക്ക്... 


To download this Google pdf drive file-93, click here-  
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciT3FqZFgxRWJ4YmM/view?usp=sharing

സൗജന്യമായി നൂറുകണക്കിന് മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ബുക്കുകള്‍ നല്‍കാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്‍റെ വളര്‍ച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഹൃദയര്‍ donation/contribution ചെയ്യുന്നതിനായി 'About/contact' പേജ് സന്ദര്‍ശിക്കുക.