ജ്യോതിഷം-1- ശകുനങ്ങള്‍

Malayalam eBooks-68-jyothisham-1-shakunangal is a first one among astrology series. Author- Binoy Thomas, Format- PDF, page-7, price-Rs.20. Go to about/contact page for making payment.

ജ്യോതിഷം, ശകുനം, ദുര്‍ശകുനങ്ങള്‍, ആചാരങ്ങള്‍, വിശ്വാസങ്ങള്‍, അന്ധ വിശ്വാസങ്ങള്‍, നിമിത്തങ്ങള്‍, എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്ന പരമ്പര.
To download this safe Google Drive pdf file-68, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciOE42TlRvTmdEekU/view?usp=sharing

malayalamplus.com domain name& private registration renewal, privacy setting charges, ican fees, tax എന്നിവയൊക്കെ ഓരോ വര്‍ഷവും കൂടിവരികയാണ്. എങ്കിലും advertisement, link, shopping cart, app download വരുമാനങ്ങള്‍ക്കായി വായനക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വമനുസരിച്ച് pay book price now/later or never! എന്നാല്‍, പണമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് എല്ലാ ബുക്കുകളും സൗജന്യമായി വായിക്കാം.  ഈ സൈറ്റിലെ ബുക്കുകള്‍ ഓരോന്നായോ ഒരുമിച്ചോ വിലക്കുറവില്‍ print books (discount offer) ലഭ്യമാണ്.