05/02/2017

പുരാണകഥകള്‍-1-പ്രത്യാശയുടെ ഫലം

This Malayalam eBooks-65-puranakathakal-1-prathyashayude falam is a series of mahapurana tales. Author- Binoy Thomas, format-pdf, file size-77 kb, page-7, price- Rs.20/copy. Go to About or contact page for making payments. 

ഭാരതീയരുടെ ജീവിതത്തെ നല്ല രീതിയില്‍ സ്വാധീനിച്ച മഹാപുരാണങ്ങളില്‍ ശിവപുരാണം, വിഷ്ണുപുരാണം, ബ്രഹ്മപുരാണം, നാരദപുരാണം, ഭാഗവതപുരാണം എന്നിവയെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധേയം. ഇത് ശിവപുരാണം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രത്യാശയുടെ ഫലം എന്ന കഥ.
To download this safe Google drive pdf file-65, Click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciUWhrVm1QRFc1Sjg/view?usp=sharing
malayalamplus.com domain name& private registration renewal, privacy setting charges, ican fees, tax എന്നിവയൊക്കെ ഓരോ വര്‍ഷവും കൂടിവരികയാണ്. എങ്കിലും advertisement, link, shopping cart, app download വരുമാനങ്ങള്‍ക്കായി വായനക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വമനുസരിച്ച് pay book price now/later or never! എന്നാല്‍, പണമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് എല്ലാ ബുക്കുകളും സൗജന്യമായി വായിക്കാം.  

ഈ സൈറ്റിലെ ബുക്കുകള്‍ ഓരോന്നായോ ഒരുമിച്ചോ വിലക്കുറവില്‍ print books (discount offer) ലഭ്യമാണ്.