ബൈബിള്‍കഥകള്‍-1

ബൈബിള്‍കഥകള്‍ -1- എളിമയുടെ കഥകള്‍ -1  
Bible kadhakal elima- a Malayalam bible based kathakal (stories) of humility from Jesus Christ. Self help/improvement eBook in pdf format. Author- Binoy Thomas, size- 137 kb, page-16, Price- FREE.
ബൈബിള്‍ കഥകള്‍, എളിമ, ഫ്രീ മലയാളം ഇ ബുക്ക്, ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് (യേശു ക്രിസ്തു), കര്‍ത്താവ്, മിശിഖാ,
To download this safe Google drive eBook-4 file, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciWXhiUXNRVkc2YVU/view?usp=sharing