നോവലുകള്‍ -1

'eBook-23-novel-1-marappacha' is a first PDF Malayalam novel in this series. Author- Binoy Thomas, Page-41, Size- 201 KB,
മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ നോവല്‍ 'മരപ്പച്ച' പരമ്പരയില്‍ ഒന്നാമത്തേത്. നോവലുകളുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. 
you can download this eBook for future offline reading or making your ready to use digital library. Best wishes!

To download this safe Google Drive PDF file-23,
Click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciZ3NkWTNlXzVNcEU/view

Popular posts from this blog

Best 10 Malayalam Motivational stories

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം