ജാതക കഥകള്‍ -1

This eBook 'Jathaka kathakal-1.kuranganum vanambaadiyum' is the selected stories of most popular Indian moral stories.  Author- Binoy Thomas, size- 90 kb, Page- 7, pdf format. 
' ജാതക കഥകള്‍-1- 1കുരങ്ങനും വാനമ്പാടിയും' ഈ പരമ്പരയിലെ ഒന്നാമത്തെ  നാടോടിക്കഥയാണ്.
To download safe Google drive eBook file- click here-

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciWFIxYm8ydElWTjQ/view?usp=sharing