(735) കുറുക്കന്റെ ഓഹരി

 കുറുക്കന് ഇരയൊന്നും അന്നു കിട്ടിയില്ല. അവൻ വിശന്നുവലഞ്ഞ് നടന്നപ്പോൾ രണ്ടു നീർനായ്ക്കൾ തടാകത്തിലെ മീൻ പിടിക്കുന്നതു കണ്ടു. എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരെണ്ണം അവിടെ നിന്നു കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് മരത്തിനു പിന്നിൽ മറഞ്ഞു നിന്നു.

വലിയ ഒരു മീനുമായി അവറ്റകൾ കരയ്ക്കു കയറി തിന്നാൻ ഭാവിച്ചു. അന്നേരം ഒന്നാമൻ പറഞ്ഞു - "നീയാണ് മീനെ കടിച്ചെടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് നീ തന്നെ വീതം വച്ചോളൂ"

രണ്ടാമൻ പറഞ്ഞു - " ഹേയ്! അതു ശരിയല്ല, കാരണം, നീ മീനെ ഓടിച്ച് എന്റെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു"

പക്ഷേ, അവർ രണ്ടു പേരും പങ്കു വയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അന്നേരം, മറഞ്ഞു നിന്ന കുറുക്കൻ പിറുപിറുത്തു - "ഇതു തന്നെയാണ് പറ്റിയ അവസരം. ഈ മണ്ടന്മാരെ പറ്റിക്കണം"

കുറുക്കൻ വളരെ ശാന്തനായി അവരുടെ അടുക്കലെത്തി.

"നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഞാൻ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാമല്ലോ"

ബുദ്ധിമാനായ കുറുക്കനെ മീൻ വീതം വയ്ക്കാൻ അനുവദിച്ചു. അവൻ തല ഭാഗം കടിച്ചു മുറിച്ച് ഒന്നാമത്തെ നീർനായയ്ക്കു കൊടുത്തു. അത് തലയുമായി നീങ്ങി. പിന്നെ വാൽഭാഗം രണ്ടാമനു കൊടുത്തു. അതുമായി രണ്ടാമൻ പോയി. ഏറ്റവും വലിയ നടുക്കഷണവുമായി കുറുക്കൻ സന്തോഷത്തോടെ ഓടിയൊളിച്ചു!

Written by Binoy Thomas, Malayalam eBooks-735 - Jataka series - 10, PDF -https://docs.google.com/document/d/1Q9WnzsUaBqF78ug9cBK6D6_7rQ-adUKhBqHcm5-wgI4/edit?usp=drivesdk

Comments

MOST POPULAR POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

അറബിക്കഥകള്‍ -1

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

Opposite words in Malayalam

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

ചെറുകഥകള്‍

ഹോജ-മുല്ലാ-കഥകള്‍ -1