(648) കോഴിപ്പോര്

 ഒരു വീട്ടുകാരൻ തൻ്റെ കോഴിക്കൂട്ടിൽ കുറെ മുട്ടക്കോഴികളെ വളർത്തിയിരുന്നു. അതുകൂടാതെ, ഒരു വെളുത്ത പൂവൻകോഴി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ, അവൻ നേതാവായി വിലസുന്ന കാലം.

ഒരു ദിവസം, ആ പറമ്പിലേക്ക് ചെമ്പൻ നിറമുള്ള പൂവൻകോഴി രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു. രണ്ടു പേരും പോർവിളി മുഴക്കി. വെള്ളക്കോഴി ചെമ്പനെ ഓടിച്ച് അടുത്ത പറമ്പിലേക്കു കടന്നു. പിന്നെ, പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടം നടന്നപ്പോൾ കുറെ നേരം കോഴികൾ രണ്ടും തുല്യ ശക്തികളായി നിന്നു.

അന്നേരം, ഇരുവർക്കും തലയിൽ നിന്നും ചോര വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചെമ്പൻ ഏന്തി വലിഞ്ഞ് ഒരു പാറയിടുക്കിലേക്കു കയറി തളർന്നു വീണു.

ഉടൻതന്നെ, വെള്ളക്കോഴി പാറയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗത്തു കയറി വിജയം ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നീട്ടിക്കൂവി - "കൊക്കരക്കോ!"

അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ, ഒരു കഴുകൻ ഈ പൂവൻകോഴിയെ റാഞ്ചി!

ഗുണപാഠം - വിജയങ്ങളിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നത് നല്ല പ്രവണതയല്ല!

Written by Binoy Thomas, Malayalam eBooks-648- Aesop - 69 PDF -https://drive.google.com/file/d/1ePfgyb_kQdrvN9KLrtpsnXhfq6uhF4II/view?usp=drivesdk

Comments

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

Opposite words in Malayalam

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

ഹോജ-മുല്ലാ-കഥകള്‍ -1