27/01/2017

കടപ്പാട്-നന്ദി

'eBook-25-Self-help-5-kadappadu' is from self-help/improvement/motivational/inspirational Malayalam digital book series. Author- Binoy Thomas, Format-PDF, Size-100 kb, Page-11, Price- Rs.25. Go to 'About' page for making payment.
Print books are also available on request as print on demand (POD books). malayalamplus.com single or eBook combination print orders are accepted with discount offer.
നാമെല്ലാം അനേകം ആളുകളോടും സ്ഥലങ്ങളോടും സാഹചര്യങ്ങളോടും കടപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. നന്ദികേട്‌ എന്നാല്‍ കടപ്പാടും മറ്റും മറക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നായിരിക്കും.  മലയാളം സെല്‍ഫ്-ഹെല്‍പ് പരമ്പരയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ഇ-ബുക്ക് 'കടപ്പാട്' ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി ലേബലില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വായിക്കൂ...
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciRTBabVYyN2FXcjQ/view?usp=sharing

malayalamplus.com domain name& private registration renewal, privacy setting charges, ican fees, tax എന്നിവയൊക്കെ ഓരോ വര്‍ഷവും കൂടിവരികയാണ്. എങ്കിലും advertisement, link, shopping cart, app download വരുമാനങ്ങള്‍ക്കായി വായനക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വമനുസരിച്ച് pay book price now/later or never! എന്നാല്‍, പണമില്ലാത്തവര്‍ക്ക് എല്ലാ ബുക്കുകളും സൗജന്യമായി വായിക്കാം.