മഹത് വചനങ്ങള്‍ -6-പുസ്തകം

'eBook-45-quotes-6-pusthakam-reading-library' is a series of great words from genius, philosophers, scientists etc given as Malayalam eBooks. Author- Binoy Thomas, format-PDF, price-free

മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ പുസ്തകം,വായന,ഗ്രന്ഥശാല,ലൈബ്രറി  എന്ന വിഷയത്തില്‍  മഹത് വചനങ്ങള്‍  ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലേക്ക്... 


To download this pdf ebook file, click here-

https://drive.google.com/file/d/1_JbIvlfbO6dRTv5Z9iocTnbPXijED8T7/view?usp=sharing

Popular posts from this blog

Best 10 Malayalam Motivational stories

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം