10/11/2016

അറബിക്കഥകള്‍ -2

This Malayalam 'eBook-50-ayirathonnu-ravukal-2' is a series of persian arabian fantacy literature- world famous arabikkathakal. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-82 KB, pages-8, price-Rs.20. Go to 'About or contact' page for making payment.

'ആയിരത്തൊന്ന്-രാവുകള്‍-അറബിക്കഥകള്‍-2-മുക്കുവന്‍'  മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പര പേര്‍ഷ്യന്‍ അറേബ്യന്‍ സാഹിത്യത്തിലെ മികച്ച കൃതിയാണ്.  രാത്രിയില്‍ സുല്‍ത്താന്‍ ശ്രവിച്ച ആയിരത്തൊന്ന് കഥകള്‍  ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലേക്ക്... 
Download Google drive pdf file here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciZ3ctOTFUM0doSkk/view?usp=sharing