തെനാലിരാമന്‍കഥകള്‍ -1

This Malayalam eBook-13-ThenaliRamankathakal-1' is a collection of soft moral stories having fun, trick, wise, humour, comedy, jokes etc. Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-82 KB, pages-6, price-Rs.20. Go to 'About' or 'Contact' page for making payment.

'തെനാലി രാമന്‍ കഥകള്‍4 മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയിലെ ചെറുകഥകളില്‍ നര്‍മം, ഹാസ്യം, കൗശലം, ഫലിതം, ബുദ്ധി, യുക്തി, ന്യായം എന്നിവയെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ 'തെന്നാലിരാമനെ' ഓരോന്നായി ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനയിലൂടെ എളുപ്പം വായിക്കൂ...

You can download this eBook for future offline reading or making your ready to use digital library. Best wishes!
To download this safe Google Drive PDF file- eBook file-
Click here- 

https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciNVNsM2E0UTgwVXM/view?usp=sharing

MOST VIEWED POSTS

Best 10 Malayalam Motivational stories

മലയാളം വാക്യത്തിൽ പ്രയോഗം

(533) പുല്ലിംഗം, സ്ത്രീലിംഗം

പഞ്ചതന്ത്രം കഥകള്‍ -1

Opposite words in Malayalam

അറബിക്കഥകള്‍ -1

ചെറുകഥകള്‍

List of Antonyms in Malayalam