മഹാന്മാരുടെ കഥകള്‍ -1

This Malayalam 'eBook-20-mahal-kathakal-1-Rajendra-Prasad' is a series of short stories about great people. First story is adapted from Great first President of India.   Author- Binoy Thomas, format-PDF, size-82 KB, pages-7,
'മഹല്‍-കഥകള്‍-1-രാജേന്ദ്ര-പ്രസാദ്‌'  മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്ക്‌ രൂപത്തിലുള്ള ഈ പരമ്പരയില്‍ മഹാന്മാരുടെയും മഹതികളുടെയും കഥകള്‍ അടങ്ങിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ ഇ-ബുക്സ് വായനയിലേക്ക്... 
To download this Google drive file, click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciekN4ZE1QRkhSbFU/view?usp=sharing