അർത്ഥമുള്ള സ്ത്രീനാമങ്ങൾ

ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവസരങ്ങളിലെല്ലാം സ്ത്രീനാമങ്ങൾ നാം വിളിക്കാറുണ്ട്-

ആപത്തില്‍ മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും കൂടുതലായി  ഏതൊരാളും വിളിക്കുന്ന സ്ത്രീനാമം-

"അമ്മേ.."

സമ്പത്തു വേണ്ടവർ പറയും-

"ലക്ഷ്മി ദേവ്യേ.. കടാക്ഷിക്കണേ"

വിദ്യ വേണ്ടവർ പറയും-

"സരസ്വതി ദേവിയേ.. അനുഗ്രഹിക്കണേ"

ഈ ലോകം മുഴുവൻ നന്നാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പറയും-

"ഭൂമി ദേവീ.. കൃപയുണ്ടാവണേ"

എന്നും പട്ടിണി കൂടാതെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ -

"അന്നപൂർണേശ്വരി കൈവിടല്ലേ "

ഉറക്കം കിട്ടാതെ മറിഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും കിടക്കുന്നവർ -

"നിദ്രാദേവീ... കടാക്ഷിക്കണേ"

അങ്ങനെ, നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങളുടെ രൂപത്തിലും അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ രൂപത്തിലുമൊക്കെ സ്ത്രീ നാമങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ്!

സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ – ശാന്തി

പ്രഭാതത്തിന്റെ നന്മ- ഉഷ

പ്രഭാതത്തിൽ സർവചരാചരങ്ങളെയും വണങ്ങണമെന്ന് - വന്ദന

പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവവുമായി അടുപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്‍- പ്രാർഥന, കീര്‍ത്തന, ദേവി.  

ഭക്തി കുറച്ചു കൂടി വരുമ്പോൾ - പൂജ കടന്നു വരും.

അപ്പോൾ മന്ത്രം ജപിക്കണമെന്നു തോന്നിപ്പിക്കുന്നത്- ഗായത്രി

മനസ്സിൽ പ്രണയം തോന്നുന്നത് ഒരു കുറ്റമല്ലെന്ന് - പ്രേമ

ലോകത്തിന്റെ നിലനില്പ് സ്നേഹത്തിലെന്ന് - സ്നേഹ പറയുന്നു.

കരുണയില്ലാത്ത ജീവിതത്തിന് എന്നർഥമെന്ന് - കരുണ, കൃപ, മേഴ്സി എന്നിവർ പ്രസ്താവിക്കുന്നു.

ഒരു പെണ്ണ് വലതുകാൽ വച്ച് കയറുമ്പോൾ ആരതി ഉഴിയണമെന്ന്- ആരതിയും ദീപയും  ജ്യോതിയും  പ്രഭയും പറയുന്നു.

പെണ്ണായാൽ പൊന്ന് വേണമെന്ന് - പൊന്നമ്മയും തങ്കവും സ്വർണ്ണമ്മയും കനകവും പൊന്നുവും കാഞ്ചനയും പറഞ്ഞത് നേരാണല്ലോ.

വൈകുന്നേരം വീണ്ടും പ്രാർഥിക്കാനുള്ള സമയമായെന്ന് - സന്ധ്യ ഓർമ്മിപ്പിക്കും

പുണ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കണമെന്ന് - ഗീത പഠിപ്പിക്കും.

അറിവ് സർവ്വധനാൽ പ്രധാനമെന്ന് -വിദ്യ

രാത്രിയുടെ പര്യായമായ നിശയെന്നാൽ – നിഷ

എത് ഇരുട്ടിലും പ്രകാശമാകണം നമ്മുടെ ജീവിതമെന്ന് - ജ്യോതിയും ദീപ്തിയും ശോഭയും ശോഭനയും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

രാത്രിയിൽ നല്ല കിനാവു കണ്ട് ഉറക്കുന്നത്- സ്വപ്ന

ജീവിതത്തിൽ നല്ല ജാഗ്രത വേണമെന്ന് - ശ്രദ്ധ പറഞ്ഞു.

നാം ജീവിത വിജയം നേടണമെന്ന് - ജയ

വെറും ജയം പോരാ, ശ്രീത്വം ഉള്ളതു വേണം - ജയശ്രീ

സമഭാവനയും ജീവിത മമതയും അത്യാവശ്യമെന്ന് - മമതയും ഭാവനയും.

നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഐശ്വരമാകട്ടെയെന്ന് - ഐശ്വര്യ

ആരെയും വശീകരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പണിയല്ലെന്ന്- ഉര്‍വശി, രംഭ, തിലോത്തമ, മന്ദാകിനി, ഷക്കീല.

ജീവിതം സുഗന്ധപൂരിതമാകണം - സുഗന്ധി

വിവാഹത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നന്നായി അറിയാവുന്നവൾ – കല്യാണി

വിവാഹത്തിൽ താലിമാലയുടെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞത് - മാല

പൂക്കളുടെ മണവും നിറവും വ്യക്തമാക്കിയവൾ- പുഷ്പ, റോസ്, മുല്ല. 

നല്ല രാഗവും ലയവും ഉള്ള  സംഗീത മാധുര്യം നല്ലൊരു വിനോദമെന്ന് - രാഗിണിയും ലയയും സംഗീതയും മാധുരിയും വിനോദിനിയും വ്യക്തമാക്കി.

ജീവിതം നിശബ്ദമായി ഒഴുകുന്ന നദി പോലെയാകണമെന്ന് - ഗംഗയും യമുനയും കാവേരിയും ഭവാനിയും കബനിയും പറയുന്നു.

വെറുതെ ജീവിച്ചാൽ പോരാ, പ്രശസ്തി വേണം - കീർത്തി

അങ്ങനെയങ്ങനെ, അനേകം രൂപങ്ങളിലും ഭാവങ്ങളിലും സ്ത്രീ നാമങ്ങൾ സമസ്ത മേഖലയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു.

വെറുതെ അവരോടു പോരാടുന്നത് നല്ലതിനല്ലെന്ന് - ദുർഗയും നീലിയും പൂതനയും കാളിയും ജോളിയും പറയുന്നു.

സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട ആവശ്യം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക.

എല്ലാ സ്ത്രീജന്മവും - ബാലിക, കുമാരി, പെങ്ങൾ, ചേച്ചി, മകൾ, അനുജത്തി, ഭാര്യ, അമ്മ, അമ്മായിയമ്മ, മുത്തശ്ശി, വേലക്കാരി, ജോലിക്കാരി.. എന്നിങ്ങനെ പല രൂപത്തിൽ ആണുങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു.

അവരെ ബഹുമാനിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും തുല്യരായി കാണാനും ഓരോ ആണായി പിറന്നവനും കഴിയട്ടെ!

Comments