25/10/2017

2-വായനാരീതി

'eBooks-117-reading-2-vayanareethi' is about the need of reading good malayalam books as a self-improvement method as well as a super hobby. Text books, reference, academic, newspaper, magazine reading methods, good home library, book keeping, book shelf, study room, reading room, catalog etc,  Author- Binoy Thomas, Format-PDF, Price- FREE

മലയാളം സെല്‍ഫ്-ഹെല്‍പ് പരമ്പരയിലെ ഇ-ബുക്ക് 'വായനരീതി ' വായിക്കാം. ഹോം ലൈബ്രറി, ബുക്ക്‌ ഷെല്‍ഫ്, കാറ്റലോഗ്, റീഡിംഗ് റൂം, സ്റ്റഡി റൂം, ഹോബി എന്നിവ.

To download this google drive pdf file-117- click here-
https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciZzY1dTN0ZExsNkk/view?usp=sharing

malayalamplus.com domain name& private registration renewal, privacy setting charges, ican fees, tax എന്നിവയൊക്കെ ഓരോ വര്‍ഷവും കൂടിവരികയാണ്. എങ്കിലും advertisement, link, shopping cart, app download എന്നീ വരുമാനങ്ങള്‍ക്കായി വായനക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും പൂര്‍ണമായും സൗജന്യമായി വായിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന അപൂര്‍വ വെബ്സൈറ്റ് !

ഇങ്ങനെ, സൗജന്യമായി ആയിരക്കണക്കിനു മലയാളം ഡിജിറ്റല്‍ ഇ-ബുക്കുകള്‍ നല്‍കാന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്‍റെ വളര്‍ച്ച ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഹൃദയര്‍ donation/contribution ചെയ്യുന്നതിനായി 'About/contact' പേജ് സന്ദര്‍ശിക്കുക