27/01/2017

1-വായനയുടെ ആവശ്യം

'eBooks-28-reading-1-vayanayude aavashyam' is about the need of reading good malayalam books as a self-improvement method as well as a super hobby. Text books, reference, academic, newspaper, magazine reading methods, good home library, book keeping, book shelf, study room, reading room, catalog etc,  Author- Binoy Thomas, Format-PDF, Price- FREE

മലയാളം സെല്‍ഫ്-ഹെല്‍പ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ഇ-ബുക്ക് 'വായനയുടെ ആവശ്യം' വായിക്കാം. ഹോം ലൈബ്രറി, ബുക്ക്‌ ഷെല്‍ഫ്, കാറ്റലോഗ്, റീഡിംഗ് റൂം, സ്റ്റഡി റൂം, ഹോബി
To download this google drive pdf file-28- click here-
 https://drive.google.com/file/d/0Bx95kjma05ciay14bEpseFoyZE0/view?usp=sharing

malayalamplus.com domain name& private registration renewal, privacy setting charges, ican fees, tax എന്നിവയൊക്കെ ഓരോ വര്‍ഷവും കൂടിവരികയാണ്. എങ്കിലും advertisement, link, shopping cart, app download വരുമാനങ്ങള്‍ക്കായി വായനക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും സൗജന്യമായി വായിക്കാം.